Anna German - Gdziekolwiek znajdziesz się (Russian translation)

Polish

Gdziekolwiek znajdziesz się

Kiedy piosenką zawolam Cię, usłyszysz mnie,
Ona dogoni Cię, choćbyś był nie wiedzieć gdzie...
Dziś o mnie nie myślisz, skoro odszedłeś już stąd,
Gdy będziesz chciał wrócić, latwo odzyskasz swój dom...
 
Gdziekolwiek znajdziesz się, ja będę z Tobą,
Pod niebem i we mgle żyje mój głos,
Nad czasem, który mknie ponad rozłąką,
Ramiona daj, w eter przerzucę pajęczy most.
 
Nie wiatr, nie ptak, nie mgła, ja sama Ci powiem,
Gdzie rodzą się i skąd pogodne dni,
Jak można chwytać w dłoń łut szczęścia i płomień,
Jak pachnie ziemia, o której Ty śnisz...
 
Gdy tylko będziesz chciał, znajdziesz mnie zawsze,
Choć przestrzeń dzieli nas, nie dzieli czas -
Pamiętaj o tym, że, gdy mówi Warszawa,
Ja drogę znajdę swą do Ciebie przez świat!
 
Może, samotnie gdzieś pragniesz, by podać Ci dłoń,
Może, tak czekasz gdzieś na jedno me słowo stąd,
Martwisz się i boisz, że nie zastaniesz tu nic...
Wróć do mnie, nie zwlekaj, bądz pewny, ja czekam Cię...
 
Gdziekolwiek znajdziesz się, ja będę z Tobą,
Pod niebem i we mgle żyje mój głos,
Nad czasem, który mknie ponad rozłąką,
Ramiona daj, w eter przerzucę, pajęczy most.
 
Nie wiatr, nie ptak, nie mgła, ja sama Ci powiem,
Gdzie rodzą się i skąd pogodne dni,
Jak można chwytać w dłoń łut szczęścia i płomień,
Jak pachnie ziemia, o której Ty śnisz...
 
Gdy tylko będziesz chciał, znajdziesz mnie zawsze,
Choć przestrzeń dzieli nas, nie dzieli czas -
Pamiętaj o tym, że, gdy mówi Warszawa,
Wskazuje prostą dla nas drogę przez świat!
 
Poprzez świat, wielki świat...
Odnajdziesz mnie... spotkasz mnie... poznasz mnie...
Zostaniesz tu!
 
Submitted by tanyas2882 on Sat, 13/06/2015 - 20:03
Align paragraphs
Russian translation

Везде, где окажешься

Когда песней позову Тебя, ты услышишь меня,
Она догонит Тебя, даже если не знает, где...
Сегодня обо мне не думаешь,раз ты ушёл уже от сюда,
Когда захочешь вернуться, просто найдёшь свой дом...
 
Везде, где окажешься, я буду с Тобой
Под небом и в тумане живет мой голос,
Над временем, которое проносится над разлукой.,
Руки дай, в эфир перебросит паучий мост.
 
Не ветер, не птицы, не туман, я сама Тебе скажу,
Где они рождаются и откуда в погожие дни,
Как можно хватить в руку удачу и пламя,
Как пахнет земля, о которой Ты мечтаешь...
 
Как только захочешь, найдешь меня всегда,
Хотя пространство разделяет нас, не разделяет время -
Помните о том, что, когда говорит Варшава,
Я путь найду свою к Тебе через мир!
 
Может, одиноко где-то желаешь чтобы подала Тебе руку,
Может, так ждешь где-то одно моё слово отсюда,
Ты переживаешь и боишься, что не застанешь тут ничего...
Вернись ко мне, не медли, будь уверен, я жду Тебя...
 
Везде, где окажешься, я буду с Тобой
Под небом и в тумане живет мой голос,
Над временем, которое проносится над разлукой.,
Руки дай, в эфир перебросит паучий мост.
 
Не ветер, не птицы, не туман, я сама Тебе скажу,
Где они рождаются и откуда в погожие дни,
Как можно хватить в руку удачу и пламя,
Как пахнет земля, о которой Ты мечтаешь...
 
Как только захочешь, найдешь меня всегда,
Хотя пространство разделяет нас, не разделяет время -
Помните о том, что, когда говорит Варшава,
Я путь найду свою к Тебе через мир!
 
Через мир, большой мир...
Найдешь меня... встретишь меня... узнаешь меня...
Останешься здесь!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Mon, 03/04/2017 - 10:52
Last edited by Hades21 on Sat, 19/08/2017 - 12:43
Comments