Ultima Thule - Glömskans sista timmar (English translation)

Swedish

Glömskans sista timmar

Här bland höga fjäll och dalar
Ibland gammalt skär och sjö
Där mörker täcker jorden
Hon väver täcken utav snö
Hör till eko från vår forntid
Lyss till fablers äldre skrift
Där skalder diktat minnen
Om levnadsöden kamp, bedrift
 
Här i glömskans sista timmar
I förnekelse och dröm
I förvirringens täta dimma
Glöm mina vänner glöm
 
Allt det gamla som värt minnas
Göms i myllan tynar bort
Ibland resta sten parader
Flammar ljus till dem som gått
Genom alla livets öden
Rak i ryggen stolt i blick
Över nejder över vidder
I tid som flytt han vandrar fritt
 
Och när sorgens tårar rinner
Över svunna tiders frakt
När tidens tand blir evighet
Och skammens bojor brast
Och nu till jord han återvänder
Han förmultnas där allting fötts
Själen skiljs från märg och ben
När den sista kraften dött
 
Submitted by SaintMark on Fri, 11/11/2016 - 18:25
Last edited by SaintMark on Fri, 17/03/2017 - 08:32
Align paragraphs
English translation

Final hours of forgetfulness

Here, among the high mountains and valleys
Sometimes the old skerry islets and lakes
Where darkness covers the earth
They weave a blanket of snow
Listen to the echoes of our former days
Follow the tales written before
Where poets dictated memories (1)
Of fates, battles, and feats
 
Here in these last forgetful hours
In denial and dream
In the dense fog of confusion
Forget, my friend, forget
 
Everything that's old and worth remembering
Hiddin in the languishing soil
Sometimes megaliths were erected
Flames of light to those who passed away
Through all life's destiny
With a straight back and proud glance
Over neighborhoods and expanses
In times past, he wandered freely
 
And when sorrowful tears flow
Over the remains of ancient times
When it seems to be an eternal struggle
And the shackles of shame burst
And now he returns to the earth
He desintegrates, where all things are born
The soul separates from bone and marrow
When the last strength has left
 
The heaven for height, and the earth for depth,
and the heart of kings is unsearchable. (Prov 25:3 KJV)
Submitted by SaintMark on Fri, 17/03/2017 - 08:48
Author's comments:

#############################
(1) the scalds, nordic poets
https://en.wikipedia.org/wiki/Skald

Ultima Thule: Top 3
See also
Comments