Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Goahtoeanan (Norwegian translation)

Proofreading requested
Sami
Sami
A A

Goahtoeanan

Liegga litna eatnigielas
amas sánit dahket saji.
 
Goahtoeanan báze dearvan.
Vázzinbálgát leat dál baskon.
Vuostemielain, losses lávkkiin
guođđit ferten šaddanbáikkiid.
Liegga litna eatnigielas
amas sánit dahket saji.
 
Báze muitun goahtesadji
mánnávuođa stoahkanšallju.
Áhči herggiid biellojietna
vavdan sivvui čavga gitta.
Čalbmesutnii mearka savvon,
dovdamušat váibmui sisa.
 
Lehkos muittus áhči soabbi,
suonat, gáron, goahtegeres
ráidojohtin mielas ain.
jogašgáttis noađđebealli
spahkagávas vákkiid johtá.
Doala gitta sámi eallimis,
luondduin mielain veahkahala.
 
Njuolggusvuođat láhppán leat.
 
Submitted by Daniel AnderssonDaniel Andersson on 2022-11-28
Last edited by Daniel AnderssonDaniel Andersson on 2022-12-02
Submitter's comments:

The name of the song in old ortography is Goatto-ænan. (Applied when the record was released.)

The text, written by Paulus Utsi, here in new orthography is copied from:
https://prezi.com/iiazxaid1dru/httpsanitoahpano/
while I maintained the punctuation from the text pamphlet accompanying their 1974 album Dædnugádde Nuorat (the group name in old ortography).

Music: Lars Wilhelm Svonni

Norwegian translationNorwegian
Align paragraphs

Hjemlandet

Ord fra et fremmed mål
trenger bort målet jeg har fra mor.
 
Lev vel mitt hjemland.
Stiene er blitt trengere.
Mot min vilje, med tunge skritt
må jeg forlate mitt fødested.
Ord fra et fremmed mål
trenger bort målet jeg har fra mor.
 
Bli i minnet gammetuft
min barndoms lekeplass.
Klangen av reinbjellene vil jeg
alltid høre i dypet av min sjel.
Mange bilder for mitt øye,
viten om dette i mitt hjerte.
 
Bli i minnet fars stav,
lassoen, liner av sener,
flyttningene med reinraidene.
Ved bekken ligger halve børa,
i minnet flytter jeg ennå gjennom dalen.
Hold fast ved samens liv og marker
og gi du ditt beste.
 
Men retten til landet har du mistet.
 
Thanks!
Submitted by Daniel AnderssonDaniel Andersson on 2022-11-28
Author's comments:

Text in Norwegian from the pamphlet accompanying the 1974 album Dædnugádde Nuorat (the name of the group in the old Sami orthography).

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Translations of "Goahtoeanan"
Deatnogátte Nuorat: Top 3
Idioms from "Goahtoeanan"
Comments
Read about music throughout history