FMLYBND - Gold (Tongan translation)

Tongan translation

Koula

Fano 'eve'eva he poó ni
Ku jio ho mata 'i hoku miji
Ongo'i ta'emango'i au
'I he taimi na'a ke tu'u koe mo au.
 
Ke mamata 'ia au
'O to'o hoku nima
Hopohopo'i patutu 'eku mafu
Ku ongo'i au ho iivi
Pea ongo'i 'o hange 'e 'ikai 'aupito teu mahino
'A e ongo ni, ka 'oku ou 'amanaki ke 'oua ngata ia.
 
Ta hulohula 'i hala koula he poó ni
Ta hulohula 'i hala koula he poó ni
Ta hulohula 'i hala koula he poó ni
Ta hulohula 'i hala koula he poó ni
Ta hulohula 'i hala koula he poó ni.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 05/06/2017 - 13:41
English

Gold

Idioms from "Gold"
See also
Comments