Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Քելե', քելե' (Kʻele', kʻele') lyrics

  • Artist: Gomidas Vartabed (Soğomon Soğomonyan)
A A

Քելե', քելե'

Քելե', քելե', քելքիդ մեռնեմ,
Քո գովական խելքիդ մեռնեմ
 
Սիրավոր լորիկ,
Վիրավոր լորիկ,
Լորիկ, Սևավոր լորիկ,
Լորիկ ջան
 
Քելե', քելե', քողիդ մեռնեմ,
Քո լուսընկա շողիդ մեռնեմ
 
Սիրավոր լորիկ,
Քելե', քելե', քելքիդ մեռնեմ,
Լորիկ, Սևավոր լորիկ,
Լորիկ ջան
 
Thanks!
Submitted by OrgetoveritOrgetoverit on Sat, 14/05/2022 - 10:39

 

Comments
Read about music throughout history