• Божє · храни Франца Їѡсифа

    3 translations

Share
Font Size

Божє · храни Франца Їѡсифа lyrics

Божє храни Францъ Їѡсифа ·
съ нимъ дрьжавѫ храни въсѭ ⁙
Да насъ вѣра мѫдро водитъ
къ нашємѫ съчѧстиѭ ⁙
Мꙑ прадѣдъ ѥго ѳрѡнѫ
противъ врага бѫдєтъ щитъ ·
сѫдьба Аѵстрїи
съ Хабсбоургами съвѧꙁъна ѥстъ ⁙
 

 

Translations of "Божє · храни Франца ..."
Comments