Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Gurbet (Turkish (Anatolian dialects) translation)

Turkish (Anatolian dialects) translationTurkish (Anatolian dialects)
/Turkish
A A

Gurbät

Versions: #1#2
kimä desäm därdimi bän bulutlar
Bizi dost bildiklärimiz wurdular
Bir dä gurbät yarası var häpsiñdän derin
Söyläyiñ mämläkättän bir xabär mi var
Yoqsa yâriñ gözyaşları mı bu yağmurlar
 
İçärim yañıyor yâr yâr
Yaram päk derin
Baña nazlı yârdan aman
Bir xabär verin
 
Bulutlar yârimä sälâm söyläyiñ
Qawuşma günümüz yaqıñmış deyiñ
Fäläk yârdan ıraq qoyduysa bizi
Gurbät eldä bir başıma neyläyim?
Yârdan ıraq yaşanır mı söyläyiñ
 
İçärim yañıyor yâr yâr
Yaram päk derin
Baña nazlı yârdan aman
Bir xabär verin
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by Yazık KafañaYazık Kafaña on 2022-12-01
Turkish
Turkish
Turkish

Gurbet

Comments
Read about music throughout history