Guzel Urazova lyrics

Guzel Urazova
LyricsTranslationsRequests
Mәxәbbәt cırı (Мәхәббәт җыры)TatarRussian
Mәxәbbәt uçagı (Мәхәббәт учагы)Tatar
Килче-килче
Romanian
Russian
Авыр сүзләр әйтеп үпкәләтмә (Avır süzlər əytep üpkələtmə)Tatar
Ромашкалар
Russian
Transliteration
Ак розалар (Aq rozalar)Tatar
Яратып карасаң
Romanian
Russian
Spanish
Transliteration
Алтын алма (Altın alma)TatarRussian
Transliteration #1 #2
Алтын таулар (Altın taular)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Romanian
Russian
Transliteration
Бал жимешем (Bal cimeşem)TatarRussian
Transliteration #1 #2 #3
Бала әйткән авыр сүз (Bala əytkən avır süz)Tatar
Яратып карасаң
Other
Russian
Transliteration
Балаларга (Balalarga)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Балаларым (Balalarım)Tatar
Килче-килче
English
Russian
Transliteration #1 #2
Turkish (Anatolian dialects)
Балан җыя әнкәй (Balan cıya ənkəy)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Transliteration
Turkish
Без икебез бербөтен (Bez ikebez berböten)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Romanian
Russian #1 #2
Spanish
Transliteration #1 #2
Turkish
Turkish (Anatolian dialects)
Без кабызган учаклар (Bez qabızğan uçaqlar)TatarRussian
Transliteration
Бер, ике, дүрт! (Ber, ike, dürt!)Tatar
Килче-килче
Russian
Бергә типсен йөрәкләр (Bergə tipsen yörəqlər)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Transliteration
Turkish
Бие әйдә, ике бас (Biye əydə, ike bas)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Russian
Биик, әйдә (Biiq əydə)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Бәллү бишек (Bəllü bişeq)TatarRussian
Бәхет гөле (Bəxet göle)Tatar
Килче-килче
Russian
Бәхетле бул (Bəxetle bul)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Russian
Бәхетле итә алдың (Bəxetle itə aldıñ)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Turkish
Бәхетлеләр саклый гаиләне (Bəxetlelər saqlıy gailəne)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Бөрлегән (Börlegən)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Russian
Transliteration
Гайбәт (Gaybət)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Russian
Гафу ит (Gafu it)TatarRussian
Transliteration
Гашыйк итеп сакла син (Gaşıyk itep saqla sin)Tatar
Тик син диеп
Russian
Transliteration
Гомер үтә (Gomer ütə)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Гомерем син (Gomerem sin)Tatar
Ромашкалар
Russian
Гүзәл бакча (Güzəl baqça)Tatar
Тик син диеп
Russian
Гөлҗамал (Gölcamal)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Гөрләп яшәргә (Görləp yəşərgə)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Russian
Transliteration
English
Turkish
Дусларга (Duslarga)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Жаным (Canım)TatarRussian
Transliteration #1 #2 #3
Иреннәр (Irennər)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Исләреңә төшәрмен бер (Isləreñə töşərmen ber)TatarRussian
Исән генә йөр, кадерлем (Isən genə yör, qaderlem)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Йөрәгемнең ачкычлары (Yörəgemneñ açqıçları)TatarEnglish
Romanian
Russian
Transliteration #1 #2
Turkish
Йөрәк өмет өзми (Yörəq ömet özmi)Tatar
Минем серем
English
Russian
Transliteration
Turkish
Каенлы алан (Qayenlı alan)TatarRussian
Кайт син, балам (Qayt sin, balam)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Кара күзләремә (Qara küzləremə)Tatar
Килче-килче
Romanian
Russian
Кем идең син (Kem ideñ sin)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Килче-килче (Kilçe-kilçe)Tatar
Килче-килче
Russian
Transliteration
Turkish
Красивая/Хороший (Krasivaja/Khoroshyj)Russian, TatarRomanian
Russian
Spanish
Tatar
Transliteration #1 #2
Turkish
Azerbaijani
English
French
Italian
Кук сирин (Kük sirin)TatarBelarusian
Russian
Transliteration #1 #2
Куллар биреп саубуллашмыйк (Qullar birep saubullaşmıyk)Tatar
Тик син диеп
Russian
Куллар-кулда (Qullar-qulda)TatarRussian
Transliteration
Кума мине (Quma mine)TatarRussian
Кызларыма (Qızlarıma)Tatar
Килче-килче
Russian
Күзләр генә (Küzlər genə)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Күңел кыллары (Küñel qılları)TatarBashkir
Catalan
English
Romanian
Russian
Spanish
Transliteration
Turkish
Azerbaijani
French
Italian
Ukrainian
Күңел тулганTatarRussian
Күңелем тынычлыгы (Küñelem tınıçlıgı)TatarRussian
Көзге ярату (Közge yaratu)TatarRussian #1 #2
Көнбагышлар (Kөnbagyshlar)TatarRussian
Көтәм (Kötəm)TatarRussian
Көтәм сине (Kötəm sine)Tatar
Минем серем
Russian
Любили (Lubuli)RussianTatar
Моңнарымны бәлки ишетерсең (Moñnarımnı bəlqi işeterseñ)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Russian
Мәк чәчәге (Məq çəçəge)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Russian
Мәхәббәт теләгез (Məxəbbət teləgez)Tatar
Тик син диеп
Russian
Мәхәббәт ул шундый (Mәhәbbәt ul şundıy)TatarRussian
Transliteration
Мәхәббәт чәчкәсе (Məxəbbət çəçkəse)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
German
Italian
Romanian
Russian
Spanish
Transliteration
Нигә болай ашкынасың, йөрәк? (Nigə bolay aşqınasıñ, yörəq?)Tatar
Минем серем
Russian
Transliteration
Turkish
Нигә генә (Nigə genə)TatarEnglish
Russian
Transliteration
Turkish
Нокта (Nokta)TatarRussian #1 #2
Turkish
Озак яшә әнкәй, шатлык белән (Ozaq yəşə ənkəy, şatlıq belən)Tatar
Минем серем
Russian
Онытмагыз безне (Onıtmagız bezne)Tatar
Килче-килче
Russian
Оча күрмә (Oça kürmə)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
ОчрашуTatarRussian
Очрашу мизгеле (Oçraşu mizgele)TatarRussian
Очрашулар эзләмә (Oçraşular ezləmə)TatarRussian
Очрашырбыз дидең (Oçraşırbız dideñ)TatarRussian
Transliteration #1 #2
Парлы үтсен гомерләр (Parlı ütsen gomerlər)Tatar
Тик син диеп
Russian
Transliteration
Пермский край (Permskiy kray)Russian
ПочемуRussian, Tatar
Рамай (Ramay)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Ромашкалар (Romaşqalar)Tatar
Ромашкалар
Romanian
Russian #1 #2
Рәхмәт сиңа, тамашачым (Rəxmət siña, tamaşaçım)Tatar
Ромашкалар
Russian
Рәхмәт сиңа, әнкәй (Rəxmət siña, ənkəy)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Рәхмәт, әти-әни (Rəxmət, əti-əni)Tatar
Ромашкалар
Russian
Рәхмәтлемен Ходаема (Rəxmətlemen Xodaema)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Сабырлык (Sabırlıq)TatarRussian
Transliteration #1 #2
Сагындырды авылым (Sagındırdı avılım)TatarRussian
Сагыну (Sagınu)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Сандугач (Sandugaç)Tatar
Минем серем
Romanian
Russian
Transliteration
Turkish
Сездә кала ярты җаныбыз (Sezdə qala yartı canıbız)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Син дә миңа бер генә (Sin də miña ber genə)TatarRussian
Син килгәнсең икән (Sin kilgənseñ ikən)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Син минеке (Sin mineke)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Син минем сыңар (Sin minem sıñar)Tatar
Ромашкалар
Russian
Син җитмисең җанга (Sin citmiseñ canga)TatarRomanian
Russian
Transliteration #1 #2
Син әти (Sin əti)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Russian
Син, син (Sin, sin)TatarRussian
Transliteration
Turkish
Синең белән минем сөю (Sineñ belən minem söyü)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Russian
Синең серең (Sineñ sereñ)Tatar
Минем серем
Russian
Синсез яшәүләре (Sinsez yəşəüləre)Tatar
Килче-килче
Romanian
Russian
Spanish
Синсез үтте гомерем (Sinsez ütte gomerem)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Сиңа гына (Siña gına)TatarRomanian
Russian
Spanish
Сиңа да җиңел түгелдер (Siña da ciñel tügelder)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Солтаным (Soltanım)TatarArabic
English
Persian
Romanian
Russian
Transliteration
Turkish #1 #2
Соңгы димә (Soñgı dimə)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Соңлама (Soñlama)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Romanian
Russian
Сөю дигән тылсым (Söyu dïgän tılsım)TatarRussian
Transliteration
Сөю нуры (Söyü nurı)TatarRussian
Сөю фәрештәсе (Söyü fəreştəse)TatarRussian
Табибларга (Tabiblarga)Tatar
Ромашкалар
Russian
Таю (Tayu)Russian
Теләк (Teləq)Tatar
Яратып карасаң
Romanian
Russian
Тик син дип тибә хәзер йөрәгем (Tiq sin dip tibə xəzer yörəgem)Tatar
Тик син диеп
Russian
Тимәсен тик күзләрем (Timəsen tik küzlərem)TatarBashkir
Russian
Transliteration
Turkish
Тормышлар да әле бер үзгәрер (Tormışlar da əle ber üzgərer)Tatar
Ромашкалар
Russian
Тормышымның яме (Tormışımnıñ yəme)Tatar
Тик син диеп
Russian
Туган авылыма (Tugan avılıma)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Туган көн (Tugan kön)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Туй күлмәге (Tuy külməge)TatarRussian
Түземлекнең көче (Tüzemleqneñ köçe)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Тәүге сөйгән ярым (Təüge söygən yarım)Tatar
Тик син диеп
Romanian
Russian
Төшәрмен исләреңә (Töşərmen isləreñə)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Узма яшьлек (Uzma yəşleq)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Russian
Укытучылар көне (Uqıtuçılar köne)TatarRussian
Урман егете (Urman yegete)Tatar
Минем серем
Russian
Учак яна (Uçaq yana)TatarRussian
Учакта ут янаTatarRussian
Хыяллар дөньясы гаҗәеп (Xıyallar döniası gacəyep)Tatar
Минем серем
Russian
Хыялым (Xıyalım)TatarRussian
Transliteration
Чит җирләрдә (Çit cirlərdə)TatarRussian
Чыгарсың (Çıgarsıñ)TatarRussian
Шафран чияләре (Şafran çiyələre)Tatar
Тик син диеп
Russian
Шахта (Şaxta)TatarRussian
Шаяртма язмыш (Şayartma yazmış)TatarRussian
Ышанам (Işanam)TatarRussian
Эзләдем серле күзләрең (Ezlədem serle küzləreñ)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Эх, туйлар (Ex, tuylar)Tatar
Ромашкалар
Russian
Юксынам, әбием (Yuksınam, əbiyem)TatarRussian
Я буду для тебя (Ya budu dlya tebya)RussianEnglish
Tatar
Ягымлы сүзләрең (Yagımlı süzləreñ)Tatar
Килче-килче
Russian
Язгы Казан (Yazgı Qazan)Tatar
Минем серем
Russian
Язлар булып кайт (Yazlar bulıp qayt)Tatar
Тик син диеп
Russian
Язмыш (Yazmış)TatarRussian
Язмыш йомгак сутә (Yazmış yomgaq sütə)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Якташлар (Yaqtaşlar)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Якын дусларсыз калмыйк (Yaqın duslarsız qalmıyk)TatarRussian
Transliteration #1 #2
Ялгышканмын (Yalgışqanmın)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Яратам (Yaratam)Tatar
Бәхетле итә алдың
Romanian
Russian #1 #2
Яратып карасаң (Yaratıp qarasañ)Tatar
Яратып карасаң
Russian
Transliteration
Ятлар кочагына ташлама (Yatlar qoçagına taşlama)Tatar
Бергә типсен йөрәкләр
Romanian
Russian
Transliteration
Turkish
Яши алырмынмы мин синсез? (Yəşi alırmınmı min sinsez?)Tatar
Минем серем
Russian
Яшьлек утлары (Yəşleq utları)Tatar
Минем серем
Russian
Яшә күңелемдә (Yəşə küñelemdə)TatarBashkir
Belarusian
Catalan
English
French
Romanian
Russian
Spanish
Transliteration #1 #2 #3
Turkish
Azerbaijani
German
Italian
Portuguese
Sardinian (northern dialects)
Яшәгез мәхәббәттә (Yəşəgez məxəbbəttə)TatarRussian #1 #2
Transliteration #1 #2
Turkish #1 #2
Яшәргә көч биреп яшисең (Yəşərgə köç birep yəşiseñ)Tatar
Бәхетле итә алдың
Russian
Җаныкаем, без бергә (Canıqayem, bez bergə)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
English
Romanian
Russian
Spanish
Transliteration
Turkish
Җаным, җаныкаем (Canım, canıqayem)TatarRussian
Җырларымны сиңа багышлыйм (Cırlarımnı siña bagışlıym)Tatar
Минем серем
Romanian
Russian
Spanish
Җырлыйм туган якта (Cırlıym tugan yaqta)TatarRussian
Әйтче иркәм (Əytçe irkəm)Tatar
Мәхәббәт ул шундый...
Romanian
Russian
Әллә курешәбез, әллә юк (Əllə küreşerbez, əllə yuq)Tatar
Минем серем
Russian #1 #2
Transliteration #1 #2
Turkish
Әнкәем күзләре (Ənkəyem küzləre)Tatar
Бәхетле итә алдың
English
Russian
Transliteration #1 #2
Turkish
Әнкәй чәе (Ənkəy çəye)Tatar
Килче-килче
Russian
Әтиле ятимнәр (Ətile yətimnər)TatarRussian
Өемә шатлык тулсын (Öyemə şatlıq tulsın)Tatar
Тик син диеп
Russian
Өзелде араларTatarRussian
Өзмә өметем (Özmə ömetem)TatarRussian
Transliteration
Guzel Urazova featuring lyricsTranslations
Elvin Grey - Красивая & Хороший (Krasivaya & Khoroshiy)Russian, TatarEnglish
Sogdiana - Почему (Pochemu)Russian, Tatar
Comments
Read about music throughout history