Haktan Gelen Şerbeti (Transliteration)

Advertisements
Turkish

Haktan Gelen Şerbeti

Haktan gelen şerbeti
İçtik elhamdülillah
İçtik elhamdülillah
 
şol kudret denizini
Geçtik elhamdülillah
Geçtik elhamdülillah
 
Kuru idik yaş olduk
Ayak idik baş olduk
Havalandık kuş olduk
Uçtuk elhamdülillah
 
Elhamdülillah
Elhamdülillah
Elhamdülillah
Elhamdülillah
 
Elhamdülillah
Elhamdülillah
Elhamdülillah
Elhamdülillah
 
Şu karşıki dağları
Yemyeşil bağları
Elhamdülillah
Geçtik elhamdülillah
 
Sağlık sefalık ile
Aştık elhamdülillah
Geçtik elhamdülillah
 
Vardığımız illere
şol sefa gönüllere
Halka Taptuk manisin
Saçtık elhamdülillah
 
Dirildik pınar olduk
İrkildik ırmak olduk
Aktık denize dolduk
Aktık elhamdülillah
 
Beri gel barışalım
Yad isen bilişelim
Atımız eyerlendi
Eştik elhamdülillah
 
Elhamdülillah
Göçtük elhamdülillah
Elhamdülillah
Elhamdülillah
 
Elhamdülillah, Elhamdülillah
Elhamdülillah, Elhamdülillah
Elhamdülillah, Elhamdülillah
Elhamdülillah, Elhamdülillah
 
Elhamdülillah, Elhamdülillah
Elhamdülillah, Elhamdülillah
Elhamdülillah, Elhamdülillah
Elhamdülillah
 
Elhamdülillah, Elhamdülillah
Elhamdülillah, Elhamdülillah
Elhamdülillah, Elhamdülillah
Elhamdülillah, Elhamdülillah
 
Submitted by architectonicarchitectonic on Mon, 11/02/2019 - 09:17
Align paragraphs
Transliteration

Xаqтан келген şербетти

Xаqтан келген şербетти
İşтик елхамдüлиллах
İşтик елхамдüлиллах
 
Сол qудрет теñизинди
Кеşтик елхамдüлиллах
Кеşтик елхамдüлиллах
 
Qурı едик јас болдıq
Аyаq едик бас болдıq
Qанаттандıк qус болдıq
Уşтıq елхамдüлиллах
 
Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
 
Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
 
Oсı qарсıqi таwлардı
Јап-јасıл баğлардı
Кеşтик елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
 
Саwлıк сефалıq менен
Астıq елхамдüлиллах
Кеşтик елхамдüлиллах
 
Бардığıмıз иллерге
Сол сефа кöñилдерге
Баба Таптуq манисин
Şаçтıq елхамдüлиллах
 
Тирилдиq пıнар болдıq
İркилдик ıрмак болдıq
Аqтıq теñизге толдıq
Аqтıq елхамдüлиллах
 
Бери кел барışалıм
Јад исен билиşелим
Атıмıз еyерленди
Еşтик елхамдüлиллах
 
Елхамдüлиллах
Кöşтик елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
 
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
 
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах
 
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
Елхамдüлиллах, Елхамдüлиллах
 
Submitted by Arzu TuranArzu Turan on Mon, 11/02/2019 - 15:24
More translations of "Haktan Gelen Şerbeti"
Transliteration Arzu Turan
Please help to translate "Haktan Gelen Şerbeti"
Yunus Emre: Top 3
See also
Comments