Vikingarna - Halleluja (English translation)

Swedish

Halleluja

Halleluja, se ditt liv
Halleluja, i nytt perspektiv
Sök en mening i allt det som sker,
i allt som händer, i allt du ser
och ta vara på det sköna livet ger
 
Halleluja, lev idag
och ta för dig av det du vill ha
Här i livet är ingenting givet
Gör da'n till en härlig dag
Halleluja
 
Halleluja, se dig kring
Halleluja, se alla små ting
Ta din chans, ditt liv det är just nu
Hur du vill ha det bestämmer du
Det finns mycket som du inte sett ännu
 
Halleluja, sjung en sång
Halleluja, sjung med oss en gång
och känn glädje, gemenskap och värme
som gör det så ljust idag
Halleluja
 
Halleluja, glädjens ord
Halleluja, förenar vår jord
Ord om kärlek, om hopp och om tro
Som skänker dig lugn och ro
Halleluja
 
Halleluja, ta min hand
Halleluja, vi har ju varann
Klockor klingar, ett budskap de bringar
Den sången du hör idag
Halleluja
 
Halleluja är sången om glädje
som ger dig allt du vill ha
Halleluja
 
Submitted by simonsko on Sat, 04/02/2012 - 00:04
Last edited by SaintMark on Fri, 23/09/2016 - 13:42
Align paragraphs
English translation

Hallelujah

Hallelujah, see your life
Hallelujah, in a new perspective
Seek for a meaning in everything that comes,
in everything that happens, in everything you see
and take care of all the beautiful things life gives you
 
Hallelujah, live today
and help yourself to everything you want
In life, nothing's for granted
Make your day a beautiful day
Hallelujah
 
Hallelujah, look around
Hallelujah, see all the little things
Take your chance, your life is now
How you want it is up to you
There's a lot you haven't seen yet
 
Hallelujah, sing a song
Hallelujah, sing with us once
and feel happiness, fellowship and warmth
which brightens the day
Hallelujah
 
Hallelujah, word of joy
Hallelujah, unites our Earth
Words about love, about hope and about faith
that give you peace and quiet
Hallelujah
 
Hallelujah, grab my hand
Hallelujah, we've got each other
Bells are ringing, they're bringing a message
The song you hear today
Hallelujah
 
Hallelujah is the song of joy
which gives you everything you want
Hallelujah
 
Submitted by simonsko on Sat, 04/02/2012 - 00:11
Comments