Hanan Ben Ari - Nigun Haneshamot (ניגון הנשמות)

Hebrew

Nigun Haneshamot (ניגון הנשמות)

לו רק הייתי חליל מעץ פשוט
.הייתי יוצא לחלל בשדות
לו רק הייתי כינור עתיק יומין
 
.הייתי זוכר נעימות לווים
 
,הייתי מוצא בי מנגינות
.ומשמח לבבות
.הייתי יודע את ניגון הנשמות
 
,לו רק הייתי צלול, שופר חלול
...אז בלי לחסום בלי לחשוב בלי גבול
,לו רק הייתי צינור שטוף דעות
.הייתי מלחין את הדרך לחזור
 
,הייתי מוצא בי מנגינות
.ומשמח לבבות
.הייתי יודע את ניגון הנשמות
 
אבל אני פסנתרן מורכב
.המלחין את שגיאותיו
...לו רק יכולתי ומצאתי בי את התו
 
,נשמה גלי לי איך
.עשיני כלי לשליחותך
.לו רק יכולתי, ושמעתי את קולך
 
,אז הייתי מוצא בי מנגינות
.ומשמח לבבות
.הייתי יודע את ניגון הנשמות
 
.את ניגון הנשמות ניגון חיי
 
Submitted by Th. Co on Fri, 09/02/2018 - 10:25
Last edited by Thomas222 on Fri, 09/02/2018 - 13:05
Thanks!

 

Comments