Selena Gomez - The Heart Wants What It Wants (Persian translation)

Persian translation

خواسته قلب چیست

Versions: #1#2#3#4
تو مرا تکه تکه کردی
من قابل مقایسه با چیزی نیستم
من تا کنون دیگر شناخته شده ام ، من امیدوارم
من از این تب نجات خواهم یافت
من میدانم که یکمی دیوانه وار عمل میکنم
بیش از حد حساس،یکمی گیج
دست بر قلب ،من دعا میکنم
که میخواهم جان سالم به در برم
 
رختخواب سرد شده و تو اینجا نیستی
آینده چیزیست که مارا نامشخص نگه داشته
اما من تا صدای تو زنده نخواهم بود
و من شرط میبندم بروی شانسم در برابر همه
مشاوره ات را برای خودت نگهدار من نمیخواهم گوش کنم
تو ممکنه راست بگویی اما من نمیخواهم اهمیت بدهم
میلیون ها دلیل وجود دارد چرا من باید به تو بگویم؟
اما خواسته قلب چیست؟
 
تو من را تکه های پراکنده کردی
مانند ستاره ها میدرخشند و من جیغ میزنم
روشنایی همچون ونوس
اما سپس آنها ناپدید مشوند و منتظر من میمیانی
و هر ثانیه مانند شکنجه هست
سفری بیش از جهنم ، هیچ چیز بیشتر آن نیست
پیدا کردن راهی برای بیخیالی
عزیزم عزیزم نه من نمیتوانم فرار کنم
 
رختخواب سرد شده و تو اینجا نیستی
آینده چیزیست که مارا نامشخص نگه داشته
اما من تا صدای تو زنده نخواهم بود
و من شرط میبندم بروس شانسم در برابر همه
مشاوره ات را برای خودت نگهدار من نمیخواهم گوش کنم
تو ممکنه راست بگویی اما من نمیخواهم اهمیت بدهم
میلیون ها دلیل وجود دارد چرا من باید به تو بگویم؟
اما خواسته قلب چیست؟(x4)
 
این یک تخیل مدرن است
هیچ پایان خوشی ندارد
بدون باد در بادبانمان
اما من نمیتوانم تصور کنم زندگی بدون...
لحظات نفس گیر
شکستن من شکستن شکستن شکستن
 
رختخواب سرد شده و تو اینجا نیستی
آینده چیزیست که مارا نامشخص نگه داشته
اما من تا صدای تو زنده نخواهم بود
و من شرط میبندم بروس شانسم در برابر همه
مشاوره ات را برای خودت نگهدار من نمیخواهم گوش کنم
تو ممکنه راست بگویی اما من نمیخواهم اهمیت بدهم
میلیون ها دلیل وجود دارد چرا من باید به تو بگویم؟
اما خواسته قلب چیست؟(x4)
 
خواسته قلب چیست عزیزم؟
 
Submitted by artur adult on Thu, 06/11/2014 - 21:40
3
Your rating: None Average: 3 (1 vote)
English

The Heart Wants What It Wants

Comments
Arad.Aria    Sun, 09/08/2015 - 08:40
3

چرا انقد اهنگ احساسی رو کتابی معنی کردی داداش