Advertisements

Heartbeat (Transliteration)

  • Artist: BTS (Bangtan Boys) (방탄소년단)
  • Song: Heartbeat 16 translations
  • Translations: Bulgarian, English, French, German, Greek, Romanian, Russian #1, #2, #3, Spanish, Transliteration #1, #2, Turkish #1, #2, Ukrainian, Uzbek
Transliteration
A A

Хартбит

Versions: #1#2
Ит ливз ми филин сисик бейбэ
Кумгатын хёнщиль кипига чунна бва
Ит спинз ми рaунд энд драйвз ми крейзэ
Ханачжэ тын даль гатын наинга бва
Манян на хончжа ёттамён
Хокщи нунмульнатамён
Поги хэсыльчи молла
Лост эт стил си
 
Бат май хартс стил он файе
Виз э бёнин дизайе
Тащи ноль чачжыль коя унмёнчором
Ай виш зэт ю вуд лав (лав) ми (ми)
Очжечором тащи и сон ночи мальго
Энд эври тайм май харт битс
Паль мачво бва тащи тонын хемэичжа анторок
 
Унмёныль ныккё но о о о ноль
Унмёныль ныккё наль наль наа наль
 
Вэн ю хиэ май хартбит бейбэ
Ю гив ми нью лайф ю гив ми нью бёрс
Ай фил ё хартбит эвэй
Ай бин лузин май майнд
Ай бин крэйвин май шайн
Ай ноу ми бифо ю воз э рэди мэйд ми
Бат ю дэзигнэйт ми энд ю дид ризьюм мэйд ми
Бин колин ё нэйм ин зис юнивёрс
Нaу ай нид нoу спейс
Гат юнивёрс дан
 
Ноль манангон и учжуга
Пичонэн хан пёнэ тырама гата
Суманаттон хемэим
Кычи поичжига антон панхван
Кы миро согесо нарыль иккырочжун но
Нонын нае пичичжа нае кувон
И пидо кычёганэ ичжэн ни соныль ночи аныллэ
 
Ай виш зэт ю вуд лав (лав) ми (ми)
Очжечором тащи и сон ночи мальго
Энд эври тайм май харт битс
Паль мачво бва тащи тонын хемэичжа анторок
 
Унмёныль ныккё но о о о ноль
Унмёныль ныккё наль наль наа наль
Унмёныль ныккё но о о о ноль
Унмёныль ныккё наль наль наа наль
 
Май хартс он фай фо ё лав
Оу май хартс он фай фо ё лав
Ай виш зэт ю вуд лав (лав) ми (ми)
Очжечором тащи и сон ночи мальго (мальго)
Энд эври тайм май харт (харт) битс (битс)
Паль мачво бва тащи тонын хемэичжа анторок
 
Унмёныль ныккё но о о о ноль
Унмёныль ныккё наль наль наа наль
Унмёныль ныккё но но но но ноль
Унмёныль ныккё на на на наль
 
Submitted by JULI2019JULI2019 on Sun, 30/06/2019 - 12:43
Last edited by JULI2019JULI2019 on Tue, 13/08/2019 - 16:25

Heartbeat

Comments
Advertisements
Read about music throughout history