Hebrew Folk - אבי אבי | Avi Avi

Advertisements
Hebrew

אבי אבי | Avi Avi

אבי, אבי, הגידה נא לי
מדוע הלילה שחור ואפל
ורוח מסיע קרעי ערפל?
 
אפל ילדי, הלילה אפל
ורוח עובר ומספר סודותיו
על אב שמרד עם חמשת בניו
 
הגד אבי, מאין עלה
מאין עלה הלפיד הבוער
ולמה ירוץ בדרכו וימהר?
 
עלה ילדי, עלה הלפיד
משדות מודיעין אל משעול הקברים
לזרע כולו שלהבות ואורים
 
ואי השביל, איה המשעול
איה המשעול זה עתיק הדורות
בו רץ הלפיד וזורע אורות?
 
בהר בגיא עובר המשעול
ממרום הגליל עד אילת והים
על שדות גיבורים שנפלו על חרבם
 
ועוד אבי, אמור לי רק זאת
מדוע הלילה מכל הלילות
זורחים האורים ומרבים לעלות?
 
מדור לדור, ילדי, זה האות
זורח האור ועולה ומהבהב
בלילה הזה, ליל כ"ד בכסלו
 
Submitted by Thomas222Thomas222 on Mon, 11/02/2019 - 23:33
Submitter's comments:

Usually sung on Hanukkah.

Thanks!

 

Advertisements
Video
Comments