Anna German - Hiroshima mon`amour (Russian translation)

Polish

Hiroshima mon`amour

1. Miłość do drzewa sprzyja tylko ptakom,
Miłość jak dzień, owoców pełen,
Miłość do lata jest jak noc upalna.
I tak od wieków kochamy siebie.
 
O mon amour Hiroshima.
 
2. I tak od wieków różne są miłości:
Miłość gdy wiatr nad głową trzyma,
Miłość do rąk twych, bardzo chorych liści.
O mon amour Hiroshima.
 
O mon amour Hiroshima.
 
3. Jaką miłością zmazać ślady bólu?
Jakie ziemie naraz zatrzymać?
Jakim powietrzem Cię do łez przytulić?
O mon amour Hiroshima.
 
O mon amour Hiroshima.
 
4. Rzeki odchodzą na północ codziennie,
Łodzi rybackich port nie zatrzyma,
Morze na brzegach oślepłe więdnie.
O mon amour Hiroshima.
 
5. Miłość do ciebie nie tkwi w metaforze.
Aż takiej siły wiersz mój nie ma...
Zostanę przy tobie jak czas, jak morze.
O mon amour Hiroshima.
 
Submitted by АнастасияМальцева on Sat, 08/08/2015 - 12:14
Last edited by АнастасияМальцева on Mon, 15/02/2016 - 11:42
Submitter's comments:

Musik by – Z. Ciechan
Lyrics by – M. Bordowicz

Align paragraphs
Russian translation

Хиросима моя любовь

1. Любовь к дереву используется только птицей,
Любовь, как день, фруктов полон,
Любовь до лета, как ночь жаркая.
И так с тех пор мы любим друг друга.
 
О моя любовь Хиросима.
 
2. И так испокон веков разные любви:
Любовь как ветер над головой держит,
Любовь в руках твоих, очень больных листьев.
О моя любовь Хиросима.
 
О моя любовь Хиросима.
 
3. Какую любовь сотрут следы боли?
Какие земли одновременно остановить?
Каким воздухом Тебя до слез обнять?
О моя любовь Хиросима.
 
4. Реки уходят на север каждый день,
Рыбацкие лодки в порту не остановит,
Море, на берегах ослепленных вянет.
О моя любовь Хиросима.
 
5. Любовь к тебе не кроется в ценности.
Пока такой силы стих мой не имеет...
Я останусь с тобой, как время, как море.
О моя любовь Хиросима.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 09/08/2017 - 13:48
Last edited by Hades21 on Wed, 01/11/2017 - 12:34
Author's comments:

Musik by – Z. Ciechan
Lyrics by – M. Bordowicz

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC...

Comments