Advertisements

Hokkabazlar (Hebrew translation)

Hebrew translationHebrew
A A

להטוטנים

הייג'אן
הם לא יכולים לבדוק אותי, כי הם לא עברו ברחובות שאני נמצא בהם
הם לא מבינים כלום, רק לשפוט הם יודעים
התקווה שלי היא הנשק שמונח לי על השולחן
אם אני אומר להם למלא את כוס הבירה הם מתעלפים מהכוס הראשונה
ואנחנו לא משתכרים
אין סיכוי שאדבר ואחשוף סוד
הם עדיין שיכורים, הם לא מפסיקים
אנחנו באים מדרכים לא חוקיות בעיר
אל תדבר תפל, תשתוק
אתה אוכל כדורים כמו לחם
כל הילדים שלי פה בשעה 3
הכל רקוב בסיפור הזה
כיוונו אליי אקדח בזמן שהחזקתי עט ורשמתי
ראיתי במו עיניי חיים לא חוקיים
רבים מחברינו ראו את האמת על זה בכלא
 
מוטי:
הם יודעים רק לשפוט, הם לא מבינים אותנו
כי להטוטנים לא יכולים להסתדר איתנו
הם פחדנים, הם לא יכולים לעצור אותנו
הם לא יכולים להשתיק אותנו, לא יכולים להשתיק אותנו
הם יודעים רק לשפוט, הם לא מבינים אותנו
כי להטוטנים לא יכולים להסתדר איתנו
הם פחדנים, הם לא יכולים לעצור אותנו
הם לא יכולים להשתיק אותנו, לא יכולים להשתיק אותנו
 
הייג'אן
אנחנו לא מוכרים להם חלומות, הם לא יכולים לקנות אותנו
גם אם אזרוק אותו למיטה, גם אם הוא יישן, לא יעצרו אותנו
הם לא יכולים לחיות איתנו, גם אם אסביר הם לא יבינו
הם לא שומרים על שום סדר ושום נעליים, הם רק מנשקים בתחת
אני מטפס, הם זוחלים מתחתיי, ואני מתעלם מהם, ואין לי מה להוסיף
דודים, אבות, אחים, מלכים, הם נמצאים בכל מקום, הם לא הולכים
אני לא מספר כלום, אף אחד לא יודע על הסיפור שלי
אתה חי בסרט, כמו קרגוז(דמות) תמהר כבר ותעצור אותי
ככל שחסרים יותר אנשים משלך ככה טוב יותר, רבים מהר נפגעו מאיתנו
כסף, כבוד תהילה יש לכם אבל שכל אין
אתם כמו סוסים פראיירים, מוטי, (זמר) תישאר איתי תשמע לי
הם לא מבינים שלא אחשוף שום סוד
 
Thanks!
Submitted by leon from israelleon from israel on Thu, 08/04/2021 - 18:57
TurkishTurkish

Hokkabazlar

Translations of "Hokkabazlar"
Heijan: Top 3
Comments
Read about music throughout history