Advertisements

Hungarian National Anthem - Himnusz - A magyar nép zivataros századaiból (Polish translation)

Hungarian National Anthem - Himnusz - A magyar nép zivataros századaiból

Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
 
Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.
 
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
 
Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villamidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
 
Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
 
Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett, s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág, és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.
 
Vár állott, most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!
 
Szánd meg, isten, a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
 
Last edited by altermetaxaltermetax on Sun, 14/04/2019 - 00:49
Submitter's comments:

Írta Kölcsey Ferenc 1823-ban.
Megzenésítette Erkel Ferenc 1844-ben.

Polish translationPolish
Align paragraphs

Węgierski hymn narodowy - Boże, błogosław naród węgierski

Boże, błogosław naród węgierski
Swoją łaską i szczodrością
Rozciągnij nad nim swoje opiekuńcze ramiona
Gdy przyjdzie walka z nieprzyjaciółmi
Długo rozerwany przez chore przeznaczenie
Przynieś dlań czas ulgi
Ten naród cierpiał za wszystkie grzechy
Przyszłe i przeszłe!
 
Ty przyprowadziłeś naszych przodków
Znad świętych szczytów Karpat
Dzięki Tobie zdobyto piękną ojczyznę
Dla synów Mundzuka
I gdziekolwiek wpadną wody rzek
Cisy i Dunaju
Potomkowie Arpada, naszego bohatera
Zapuszczą korzenie i rozkwitną
 
Dla nas na ziemiach Połotów
Posiałeś pszenicę
Z tokajskich pól winogron
Wydobyłeś słodki nektar
Naszą flagę często wieszałeś
Na dzikich Turków szańcach
I pod grobową armią Korwina rzuciłeś
Dumny fort wiedeński
 
Ale przez nasze grzechy
Gniew się wzbierał w twojej piersi
I cisnąłeś błyskawicą
Ze swych grzmiących chmur
Teraz rój mongolskich strzał
Zesłałeś na nas
Jarzmo tureckiego niewolnika
Wzięliśmy na swoje barki
 
Jak często słyszeliśmy z ust
Barbarzyńskiej, ottomańskiej hordy
Znad zwłok naszej pokonanej armii
Pieśń zwycięstwa!
Jak często twoi synowie powstawali
Moja ojczyzno, nad twoją pierś
I przez swoich własnych synów
Musiałaś stać się dlań urną
 
Zbieg się kryje, a za nim
Miecz, by dosięgnąć go w jego jamie
Rozglądając się wszędzie, nie mógł znaleźć
Swojego domu w swojej ojczyźnie
Wspina się po górze, pokonuje dolinę
Smutek i rozpacz mu towarzyszą
Morze krwi pod jego stopami
Ocean płomieni nad nim
 
Niegdyś zamek, teraz sterta kamieni
Szczęście i radość odpływają
Jęki umierających pełne rozpaczy
Teraz rozbrzmiewają w ich ziemi
I och, wolność nie rozkwita
Łzy storturowanych niewolników płyną
Z palących oczu sierot!
 
Zmiłuj się, Boże, nad Węgrami!
Którzy są poniewierani przez fale niebezpieczeństwa
Rozciągnij nad nimi swoje opiekuńcze ramiona
Nad morze ich nieszczęść
Długo rozerwani przez chore przeznaczenie
Przynieś dlań czas ulgi
Tym, którzy cierpieli za wszystkie grzechy
Przeszłe i przyszłe!
 
Thanks!
thanked 4 times
Submitted by marta.szpakowska.357marta.szpakowska.357 on Fri, 01/02/2013 - 12:59
Comments
Read about music throughout history