Polish Football Anthems - Hymn Korony Kielce (English translation)

Polish

Hymn Korony Kielce

Tyle było dni, do utraty sił,
Do utraty tchu, tyle było chwil.
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic,
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz.
 
(REF:)
Że ważne są tylko te dni,
Których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil,
Tych, na które czekamy,
Ważne są tylko te dni,
Których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil,
Tych, na które czekamy.
 
Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad,
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł.
Choć majątek prysł, on nie stoczył się.
Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że...
 
(REF)
 
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak oddzielić nagle serce od rozumu?
Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu?
 
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?
Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele.
 
(REF)
 
Submitted by SaintMark on Fri, 11/08/2017 - 01:18
Align paragraphs
English translation

Anthem of Korony Kielce

There was so many days, filled up to loss of strength
Filled up to a loss of breath, there was so many moments
When you regret those, from which you have nothing
One thing should be know, remember only that:
 
(REF:)
Only those days counts
We do not yet know,
Important are only those several moments,
For which we are waiting for,
Only those days counts
We do not yet know,
Important are only those several moments,
For which we are waiting for.
 
A well-known someone, who had a house and orchard,
Suddenly lost meaning of life and fell into the wrong circles
Although his fortune was lost, he was not fallen
He could explain himself in that very moment, that:
 
(REF)
 
How to recognize people who we do not know anymore?
How to sort out the messed up thoughts?
How to quickly separate your heart from mind?
How to hear yourself among song of crowds?
 
How to recognize people who we do not know anymore?
How to sort out the messed up thoughts?
How to quickly find out joy and hope?
Seek for the answers, there's not much time...
 
(REF)
 
The heaven for height, and the earth for depth,
and the heart of kings is unsearchable. (Prov 25:3 KJV)
Submitted by SaintMark on Fri, 11/08/2017 - 01:20
Author's comments:

not a very good english translation. i added it anyway. taken from the video link.

Comments