I Bet My Life (Vietnamese translation)

Advertisements
Vietnamese translation

Con cược cuộc đời mình

Con biết con đã chọn con đường mà cha chẳng hề muốn con đi
Con biết con đã khiến cha thất vọng, đúng vậy không
Quá nhiều đêm không ngủ cha vẫn thức chờ con
Con chỉ như một kẻ nô lệ chìm dần vào đêm tối
 
Giờ hãy nhớ lại khi con nói đây là lần cuối ta nhìn nhau
Nhớ khi con khiến cha rơi nước mắt
Con biết con đã chọn con đường mà cha chẳng hề muốn con đi
Con đã khiến cha đau khổ suốt ngần ấy năm
 
Nên con, con đánh cược cuộc đời
Con đánh cược cuộc đời mình
Con đánh cược cuộc đời mình nơi cha
Con đánh cược cuộc đời mình, con đánh cược cuộc đời
Con đánh cược cuộc đời mình nơi cha
 
Con đã đi khắp thế giới
Và chẳng bao giờ con lại mơ giấc mơ điên dại nhất
Rằng con sẽ chạy về nhà với cha
Con từng nói dối cả triệu lần nhưng giờ chỉ có một sự thật duy nhất
Cha luôn có mặt trong mọi điều con làm
 
Giờ hãy nhớ lại khi con nói đây là lần cuối ta nhìn nhau
Nhớ khi con khiến cha rơi nước mắt
Con biết con đã chọn con đường mà cha chẳng hề muốn con đi
Con đã khiến cha đau khổ suốt ngần ấy năm
 
Nên con, con đánh cược cuộc đời
Con đánh cược cuộc đời mình
Con đánh cược cuộc đời mình nơi cha
Con đánh cược cuộc đời mình, con đánh cược cuộc đời
Con đánh cược cuộc đời mình nơi cha
 
Đừng nói với con rằng con đã sai
Con đã từng đi trên con đường đó
Bỏ lại cha một mình
Vậy xin hãy tin chúng khi chúng nói
Rằng điều đó đã bị bỏ lại ngày hôm qua
Trong những bản ghi mà con đã chơi
Xin hãy thứ tha cho tất cả những gì con đã làm
 
Nên con, con đánh cược cuộc đời
Con đánh cược cuộc đời mình
Con đánh cược cuộc đời mình nơi cha
Con đánh cược cuộc đời mình, con đánh cược cuộc đời
Con đánh cược cuộc đời mình nơi cha
 
Submitted by Tình on Wed, 17/10/2018 - 01:01
English

I Bet My Life

Comments