Laura Pausini - I do to be (Persian translation)

Persian translation

تلاش می کنم تا (با تو) باشم

یه نگاهی به اطرافت بنداز
یه نگاهی به من بنداز
و بهم بگو چی می بینی
 
من برات فقط یه دوست(معمولی) هستم؟
چون اگه برات اینم,
درسته, باید بیشتر تلاش کنم
 
هر چیزی بخوای
به هر چیزی که نیاز داشته باشی
بهت می دم
اگه بذاری وارد (قلبت) بشم
 
قلب من بازه بازه
برای تو که وارد شی
و خودت رو تو خونه ت ببینی
 
هیچ کوهی واسه بالا رفتن برام بلند نیست
تا وقتی که تو اونطرفش باشی
هر کاری که انجام می دم برای اینکه کنار تو باشم
 
دلم می خواد نزدیک خودم بکشمت
و بهت بگم
که چقدر برام ارزش داری
 
من می تونم عشقم رو بهت نشون بدم
و اینکه چیکار می تونه کنه
همراهم خواهی بود؟
 
چون یکی یه دونه ی من
وقتی که تلاشم رو انجام بدم
(عشقم رو) از چیزی که تصور می کردی بیشتر می فهمی
 
هیچ کوهی واسه بالا رفتن برام بلند نیست
تا وقتی که تو اونطرفش باشی
هر کاری که انجام می دم برای اینکه کنار تو باشم
 
هیچ چیزی تو این دنیا
بیشتر از تو برام باارزش نیست
هر کاری که انجام می دم برای اینکه کنار تو باشم
 
Submitted by Elham-SN on Sat, 19/05/2012 - 02:52
English

I do to be

Laura Pausini: Top 3
See also
Comments