Мен азырым къырал олмагъа | Men azırım qıral olmağa [I Just Can't Wait to be King] (Transliteration)

Advertisements

Мен азырым къырал олмагъа | Men azırım qıral olmağa [I Just Can't Wait to be King]

-Qır çiçekleri, evlenseñiz, ana-babalarınız bayağı quvanır. Çünki siz nişanlısız.
-Nege?
-Nişanlısız, söz kesildi. Evleneceksiz.
-Yani...
-Bir kün ola, siz aile qurarsız.
-Yoq, olmaz! O menim dostum ola da.
-Aqılğa sığmaycaq şey.
-Keyfiñizni bozup oturmağa istemeyim amma sizden kimse sorap da oturmaz çünki bu qadimiy urf-adet.
-Eger men qıral olsam bu adetni lâğu eterim.
-Oña men yol bermem.
-Demek men seni işten boşatam.
-Amma meni işimden tek qıral boşata bile.
-Simbo da qıral olacaq.
-Sen maña boysunmaq kereksiñ.
-Yoq, şindilik daa yoq em de böyle mızmız olsañ senden iç bir vaqıt yahşı qıral olmaz!
-Menim tüşüncem ise bambaşqa.
 
Küçlü qıral olurım men
Yıqarım er kesni
Qıralda saqal olmaq kerek
Diñle dostum meni
 
Dağğa minmek azırım men
Öyle adet olğan
Men söz alsam er kes susar
Muqayt ol papağan
 
Qorquzma sen meni kiçik arslan
 
Men azırım qıral olmağa
 
-Sizge daa çoq şeylerni ögrenmege kerek.
 
İstesem yuqlarım.
 
-Ya men tek(?).
 
İstesem aşarım.
 
-Men ayttım.
 
İstesem yaparım.
 
-Yoq, öyle olmaz.
 
Yanarım.
 
-Meni diñleñiz.
 
Ne olur qararlar almağa
 
-Siz bunı iç yapamazsız.
 
Qayda istesem barmağa
 
Çoqtan saña isteyim men bir qaç söz aytmağa
Yoq olmaz, quşnıñ sözleri keçmez qıralğa
 
Ayıp dostum, masqaralıq, saña hızmet yapmam
Coyul mından, Afrikadan, men işten boşalam
Aaa, işler ... yerge barmağa
Men azırım qıral olmağa
 
Ana mında baqıñ
Endi sağğa baqıñ
Epsi quvanalar
Maña suqlanalar
 
Bütün dünya bir haber alsın
Bizim Simbo endi qıral olsun
Keliñ dostlar ... ...
 
Men azırım qıral olmağa(3)
(O azırdır qıral olmağa)
 
-Afu etiñiz meni tize amma ğaliba siz menim üstüme bastıñız.
-Kim ma?
 
Submitted by language-learnerlanguage-learner on Mon, 18/02/2019 - 00:30
Last edited by IceyIcey on Mon, 25/03/2019 - 22:38
Transliteration
Align paragraphs
A A

I Just Can't Wait to be King (Crimean Tatar)

-Къыр чичеклери, эвленсенъиз, ана-бабаларыныз баягъы къуваныр. Чюнки сиз нишанлысыз.
-Неге?
-Нишанлысыз, сёз кесилди. Эвленеджексиз.
-Яни...
-Бит кюн ола, сиз аиле къурарсыз.
-Ёкъ, олмаз! О меним достум ола да.
-Акъылкъа сыгъмайджакъ шей.
-Кейфинъизни бозуп отурмагъа истемейим амма сизден кимсе сорап да отурмаз чюнки бу къадимий урф-адет.
-Эгер мен къырал олсам бу адетни лягъу этерим.
-Онъа мен ёл бермем.
-Демек мен сени иштен бошатам.
-Амма мени ишимден тек къырал бошата биле.
-Симбо да къырал оладжакъ.
-Сен манъа бойсунмакъ керексинъ.
-Ёкъ, шиндилик даа ёкъ эм де бёйле мызмыз олсанъ сенден ич бир вакъыт яхшы къырал олмаз!
-Меним тюшюнджем исе бамбашкъа.
 
Кючлю къырал олурым мен
Йыкъарым эр кесни
Къыралда сакъал олмакъ керек
Динъле достум мени
 
Дагъгъа минмек азырым мен
Оьйле адет олгъан
Мен сёз алсам эр кес сусар
Мукъайт ол папагъан
 
Къоркъузма сен мени кичик арслан
 
Мен азырым къырал олмагъа
 
-Сизге даа чокъ шейлерни огренмеге керек.
 
Истесем юкъларым.
 
-Я мен тек(?).
 
Истесем ашарым.
 
-Мен айттым.
 
Истесем япарым.
 
-Ёкъ, оьйле олмаз.
 
Янарым.
 
-Мени динъленъиз.
 
Не олур къарарлар алмагъа
 
-Сиз буны ич япамазсыз.
 
Къайда истесем бармагъа
 
Чокътан санъа истейим мен бир къач сёз айтмагъа
Ёкъ олмаз, къушнынъ сёзлери кечмез къыралгъа
 
Айып достум, маскъаралыкъ, санъа хызмет япмам
Джоюл мындан, Африкадан, мен иштен бошалам
Ааа, ишлер ... ерге бармагъа
Мен азырым къырал олмагъа
 
Ана мында бакъынъ
Энди сагъгъа бакъынъ
Эпси къуваналар
Манъа сукъланалар
 
Бютюн дюнья бир хабер алсын
Бизим Симбо энди къирал олсун
Келинъ достлар ... ...
 
Мен азырым къырал олмагъа (3)
(О азырым къырал олмагъа)
 
-Афу этинъиз мени тизе амма гъалиба сиз меним уьстюме бастынъыз.
-Ким ма?
 
Submitted by Angel of SpeedAngel of Speed on Mon, 25/03/2019 - 22:36
Last edited by Angel of SpeedAngel of Speed on Tue, 02/04/2019 - 02:31
Comments
IceyIcey    Mon, 25/03/2019 - 22:38

Please, remove the original title from the translation.