Advertisements

I Knew You Were Trouble (Bulgarian translation)

Bulgarian translationBulgarian
A A

Знаех, че беше в затруднение

Versions: #1#2
Някога
Преди известни грешки
Аз бях в полето на твоето зрение
Когато те срещнах, бях самотна
Ти ме намери
Ти ме намери
Ти ме намери
 
Предполагам, че не те засягаше
Смятам, това ми хареса
И когато се влюбих силно
Ти направи стъпка назад
Без мен, без мен, без мен
 
И той се отдалечава
Когато същевременно е най-близо
И аз осъзнавам, че вината е моя
 
Защото знаех, че беше в затруднение, когато се появи
Поради това срам за мен сега
Полетях над места, където никога не съм била
По такъв начин свали ме долу
Аз знаех, че беше в затруднение, когато се появи
Поради това срам за мен сега
Полетях над места, където никога не съм била
Сега лежа върху студената твърда почва
О, о, неприятност, неприятност, неприятност
О, о, неприятност, неприятност, неприятност
 
Няма извинения
Той никога няма да те види да плачеш
Преструва се, че не знае
Че той е причината
За това, че ти се давиш, ти се давиш, ти се давиш,
 
И чух от слуховете на улицата
Че ти премина
Към нов прорез в твоя колан-
Това е всичко, което означавам за теб
И сега аз виждам, сега аз виждам, сега аз виждам
Че той не се е появявал
От момента, в който ме срещна
Осъзнавам, станах за посмешище
 
Защото знаех, че беше в затруднение, когато се появи
Поради това срам за мен сега
Полетях над места, където никога не съм била
По такъв начин свали ме долу
Защото знаех, че беше в затруднение, когато се появи
Поради това срам за мен сега
Полетях над места, където никога не съм била
Сега лежа върху студената твърда почва
О, о, неприятност, неприятност, неприятност
О, о, неприятност, неприятност, неприятност
 
И най-тъжните опасения те обземат
Че никога не си обичал мен или нея, или някого, или нещо
Да
 
Защото знаех, че беше в затруднение, когато се появи
Поради това срам за мен сега
Полетях над места, където никога не съм била
По такъв начин свали ме долу
Защото знаех, че беше в затруднение, когато се появи
Поради това срам за мен сега
Полетях над места, където никога не съм била
Сега лежа върху студената твърда почва
О, о, неприятност, неприятност, неприятност
О, о, неприятност, неприятност, неприятност
 
Защото знаех, че беше в затруднение, когато се появи
Неприятност, неприятност, неприятност
Защото знаех, че беше в затруднение, когато се появи
Неприятност, неприятност, неприятност
 
Thanks!
Submitted by Dimitar Ivanov/Димитър ИвановDimitar Ivanov/Димитър Иванов on Mon, 21/06/2021 - 16:08
Author's comments:

Translation of the monologue-introduction to the song
Превод на монолога-въведение към песента

Monologue

{I Knew You Were Trouble (Intro) is the monologue spoken at the beginning of the I Knew You Were Trouble video. Swift explains why she fell for the guy even though she knew he was bad. The monologue was later referenced in the Out of The Woods music video in 2015}.

I think... I think when it's all over it just comes back in flashes, you know? It's like a kaleidoscope of memories, it just all comes back. But he never does. I think part of me knew the second I saw him that this would happen. It's not really anything he said or anything he did, it was the feeling that came along with it. And the crazy thing is I don't know if I'm ever gonna feel that way again, but I don't know if I should. I knew his world moved too fast and burned too bright, but I just thought, how can the devil be pulling you toward someone who looks so much like an angel when he smiles at you? Maybe he knew that when he saw me. I guess I just lost my balance. I think that the worst part of it all wasn't losing him, it was losing me.

(Source/Източник: https://genius.com/Taylor-swift-i-knew-you-were-trouble-intro-annotated)

Монолог

{„Знаех, че беше в затруднение“ (увод) е монолог, изговорен в началото на видеоклипа. Тейлър Суифт обяснява защо се е влюбила в момче, макар да и е било известно, че той е лош.
Монологът по-късно е бил препоръчан в музикалното видео „Out of The Woods“ („Извън опасност“) през 2015}.

Аз мисля… аз мисля, че когато всичко е приключило, се връща назад моментално, знаете ли? Това е подобно на калейдоскоп от спомени, и те просто се завръщат. Но той никога нe идва отново. Смятам, че част от мен знаеше, когато го видях за втори път, че това ще се случи. Не е наистина нещо, което той каза, или нещо, което извърши, а беше усещането, дошло с това. Влудяващото е, че не ми е известно, ако някога се почувствам по този начин отново, дали въобще ми е нужно. Бях наясно, че неговият свят се е завъртял толкова бързо и е запламтял така ярко, но просто помислих, как може дяволът да те дърпа към някого, който толкова много прилича на ангел, когато ти се усмихва? Може би той знаеше това, когато ме видя. Предполагам, че изгубих своето равновесие. Смятам, че най-лошата част от всичко това не беше неговата загуба, а изгубването на себе си.

English
English
English

I Knew You Were Trouble

Comments
Read about music throughout history