I tova e liubov (И това е любов) (Transliteration)

Advertisements
Bulgarian

I tova e liubov (И това е любов)

Припев:
Пет секунди сме добре,
а на шестата не сме,
ту се караме горещо,
ту пък друго нещо.
ет секунди сме добре, five seconds we are good
а на шестата не сме,
но каквото и да става,
бързо ни минава.
 
Райна:
Само ме ядосваш,
такъв си ти, защо, кажи,
аз не съм такава, но така ме смущаваш,
че не винаги става, както кажа аз.
Константин:
По-голяма глезорана от тебе няма,
Райна:
Ето, виждаш ли? Даваш поводи за драма!
Константин:
Пак ли сбърках...не, не, не, не...
Райна:
Май не ме обичаш вече...
Константин:
Я ме погледни, мило...я си помисли, мило,
ако аз не те обичам, щях ли все след теб да тичам?
Райна:
Я ме прегърни мило...я ме целуни, мило,
много силно те желая, па макар добре да зная...
 
Припев:
Пет секунди сме добре,
а на шестата не сме,
ту се караме горещо,
ту пък друго нещо.
ет секунди сме добре, five seconds we are good
а на шестата не сме,
но каквото и да става,
бързо ни минава.
 
Райна:
Ето, ето, пак за нищо се надуваш,
пак от нещо ме ревнуваш, с мене каза ще танцуваш.
Константин:
Кой отказа да танцува? Стига вече!
Ти дори не ме погледна цяла вечер...
Райна:
Много, много, много, много, много добре,
бива ни, видя в ли качствените скандали?!
Константин:
Полза от скандалите винаги има.
Райна:
После си ми по-любим...
Константин:
..а ти по-любима.
Константин:
Я ме погледни, мило...я си помисли, мило,
ако аз не те обичам, щях ли все след теб да тичам?
Райна:
Я ме прегърни мило...я ме целуни, мило,
много силно те желая, па макар добре да зная...
 
Припев:
Пет секунди сме добре,
а на шестата не сме,
ту се караме горещо,
ту пък друго нещо.
ет секунди сме добре, five seconds we are good
а на шестата не сме,
но каквото и да става,
бързо ни минава.
x2
 
Submitted by namika on Mon, 05/01/2009 - 08:18
Last edited by CherryCrush on Tue, 23/06/2015 - 15:43
Align paragraphs
Transliteration

I tova e ljubov

Pripev:
Pet sekundi sme dobre,
a na šestata ne sme,
tu se karame gorešto,
tu păk drugo nešto.
et sekundi sme dobre, five seconds we are good
a na šestata ne sme,
no kakvoto i da stava,
bărzo ni minava.
 
Rajna:
Samo me jadosvaš,
takăv si ti, zašto, kaži,
az ne săm takava, no taka me smuštavaš,
če ne vinagi stava, kakto kaža az.
Konstantin:
Po-goljama glezorana ot tebe njama,
Rajna:
Eto, viždaš li? Davaš povodi za drama!
Konstantin:
Pak li sbărkah...ne, ne, ne, ne...
Rajna:
Maj ne me običaš veče...
Konstantin:
Ja me pogledni, milo...ja si pomisli, milo,
ako az ne te običam, štjah li vse sled teb da tičam?
Rajna:
Ja me pregărni milo...ja me celuni, milo,
mnogo silno te želaja, pa makar dobre da znaja...
 
Pripev:
Pet sekundi sme dobre,
a na šestata ne sme,
tu se karame gorešto,
tu păk drugo nešto.
et sekundi sme dobre, five seconds we are good
a na šestata ne sme,
no kakvoto i da stava,
bărzo ni minava.
 
Rajna:
Eto, eto, pak za ništo se naduvaš,
pak ot nešto me revnuvaš, s mene kaza šte tancuvaš.
Konstantin:
Koj otkaza da tancuva? Stiga veče!
Ti dori ne me pogledna cjala večer...
Rajna:
Mnogo, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo dobre,
biva ni, vidja v li kačstvenite skandali?!
Konstantin:
Polza ot skandalite vinagi ima.
Rajna:
Posle si mi po-ljubim...
Konstantin:
..a ti po-ljubima.
Konstantin:
Ja me pogledni, milo...ja si pomisli, milo,
ako az ne te običam, štjah li vse sled teb da tičam?
Rajna:
Ja me pregărni milo...ja me celuni, milo,
mnogo silno te želaja, pa makar dobre da znaja...
 
Pripev:
Pet sekundi sme dobre,
a na šestata ne sme,
tu se karame gorešto,
tu păk drugo nešto.
et sekundi sme dobre, five seconds we are good
a na šestata ne sme,
no kakvoto i da stava,
bărzo ni minava.
x2
 
Submitted by amateur on Wed, 30/04/2014 - 06:57
Comments