I will follow him (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Teu Muimui 'Ia Te Ia

Teu muimui 'ia te ia
Muimui 'ia te ia ha fetu'u pe te ne 'alu
'O nofo vaaofi 'ia te ia ma'u ai pe
He 'ikai ha me'a ke mavahe au
Ko ia ko hoku lakanga.
 
Teu muimui 'ia te ia
Talu he'ene 'o'ofaki'i ki hoku loto, ka na'a ku 'ilo
He 'ikai ha moana 'oku fu'u loloto
Pe ko ha mo'unga 'oku fu'u ma'olunga, ko ia ai
'Oku 'ikai ke mavahe au
Mei ho'ono 'ofa.
 
Ku 'ofa'i kia te ia, kia te ia, kia te ia
Pea ko e feitu'u te ne 'alu, teu 'alu ai foki
Teu 'alu ai, teu 'alu ai.
 
Teu muimui 'ia te ia
Muimui 'ia te ia ha fetu'u pe te ne 'alu
He 'ikai ha moana 'oku fu'u loloto
Pe ko ha mo'unga 'oku fu'u ma'olunga, ko ia ai
'Oku 'ikai ke mavahe au.
 
Te mau muimui 'ia te ia ['ia te ia]
Muimui 'ia te ia ha fetu'u pe te ne 'alu [uuu...]
He 'ikai ha moana 'oku fu'u loloto [loloto]
Pe ko ha mo'unga 'oku fu'u ma'olunga, ko ia ai
'Oku 'ikai ke mavahe 'akimautolu
Mei ho'ono 'ofa.
 
'Oi, 'oi 'io
'Oi teu 'ofa'i kia te ia [teu muimui]
Teu muimui ['ofa mo'oni]
Ko ia te ne hoko ko hoku 'ofa mo'oni ['o ta'engata]
Mei 'anai ki he paangangalo 'a e kuonga.
 
Ku 'ofa'i kia te ia, kia te ia, kia te ia ['io, ku 'ofa 'ia te ia]
Pea ko e feitu'u te ne 'alu, teu 'alu ai foki
Teu 'alu ai, teu 'alu ai. [teu muimui 'ia te ia]
 
He 'ikai ha moana 'oku fu'u loloto [ha moana]
Pe ko ha mo'unga 'oku fu'u ma'olunga, ko ia ai [ha me'a ke mavahe au]
'Oku 'ikai ke mavahe 'akimautolu mei ho'ono 'ofa.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 25/04/2018 - 02:58
English

I will follow him

More translations of "I will follow him"
Sister Act: Top 3
See also
Comments