I Withdraw Myself (J'me tire) (Lithuanian translation)

Advertisements
English

I Withdraw Myself (J'me tire)

I withdraw myself; I wonder why I left without a reason.
Sometimes I feel my heart harden itself,
It's sad to say that nothing makes me sad,
Let me leave far from here.
In order to preserve my smile, I tell myself I've had worse than this,
If it's like this, then fuck the artist's life.
I know it's a cliche to say one is chosen as a goal,
But I just want to say things for the rhyme.
 
I withdraw, to a place where I won't be suspected,
Then I will change my name, just like Cassius Clay.
A place where I won't feel the need to take the microphone,
A place where the whole world won't tap onto my life.
 
If I'd stay, the people would avoid me like the plague.
Your interviews just gave me more headaches,
The truth is that I hate myself.
It's necessary that I preserve all that I have left,
And to all the people who want to have my telephone number,
Tell them that I'm not their role model.
Thanks to them who say "We love you despite of your black colour".
 
I have left without saying a word,
Without asking myself "What will I become?".
Stop! Don't think, Meugui.
Stop! Don't think, just leave.
Left without lying, without asking myself "What will I become?".
Stop! Don't think, Meugui.
Stop! Don't think, just leave.
 
Submitted by Merijana on Sun, 27/10/2013 - 18:24
Align paragraphs
Lithuanian translation

Aš Išėjau Pats

Aš išėjau pats; Aš mąstau, kodėl aš išėjau be priežasties.
Kartais jaučiu, kaip mano širdis apsunkina pati save,
Liūdna sakyti, kad manęs neliūdina niekas,
Leisk man išeiti toli nuo čia.
Norėdamas išlaikyti savo šypseną, aš sakau sau, kad yra buvę ir blogiau,
Jeigu viskas taip, tada velniop artisto gyvenimą.
Žinau, kad tai klišė sakyti, kad vienas yra išrinktasis tikslas,
Bet aš tiesiog noriu sakyti dalykus rimuojant.
 
Aš išeinu, į vietą kur aš nebūsiu įtariamas,
Tada aš pasikeisiu savo vardą, visai kaip Cassius Clay'jus.
Vieta kur aš nejausiu būtinybės paimti mikrofoną,
Vieta kur visas pasaulis nesikiš į mano gyvenimą.
 
Jei aš pasilikčiau, žmonės vengtų manęs lyg maro.
Jūsų interviu man suteikė tik daugiau galvos skausmų,
Tiesa ta, kad aš nekenčiu savęs.
Tai būtina, kad aš palikčiau viską, kas man liko,
Ir visiems žmonėms, kurie nori mano telefono numerio,
Pasakykite jiems, kad aš nesu jiems sektinas pavyzdys.
Ačiū jiems už žodžius ,,Mes mylim tave nežiūrint į tavo juodą spalvą''.
 
Aš išėjau neištaręs nei vieno žodžio,
Nepaklausęs savęs ,,Kuo aš tapsiu?''.
Stop! Negalvok, Megui.
Stop! Negalvok, tiesiog išeik.
Išėjau nemeluodamas, neklausdamas savęs ,,Kuo aš tapsiu?''
Stop! Negalvok, Megui.
Stop! Negalvok, tiesiog išeik.
 
Submitted by Merijana on Sun, 27/10/2013 - 18:24
Author's comments:

Išverčiau šią prancūzišką dainą iš vienintelio angliško vertimo, kurė radau į lietuvišką. Tikiuosi jums patiks Regular smile

I translated this french song from the only english translate i could find to lithuanian. I hope you'll like it Regular smile

Maître Gims: Top 3
See also
Comments