Anna German - I znowu płyną statki w nowy rejs / Odpływają okręty (Russian translation)

Polish

I znowu płyną statki w nowy rejs / Odpływają okręty

Drzemie port, a statkom się śni
Dalekich mórz blask, portowy szum miast,
Im tęskno iść w świat, tak samo jak mnie,
I brzmi syren zew: już czas, już czas.
 
I znowu staję tu, gdzie ziemi kres,
I znowu idą statki w nowy rejs,
I znowu mknie przez tajgę leśny wóz,
Unosząc mgły i uśmiech białych brzóz.
 
Tajga śpi, zastyga w niej czas,
A w ciszy gdzieś gra to echo, to ptak,
Ogromny jest las, zielony est las,
Jak Twych oczu blask, jak morski szlak.
 
I znowu staję tu, gdzie ziemi kres,
I znowu idą statki w nowy rejs,
I znowu mknie przez tajgę leśny wóz,
Unosząc mgły i uśmiech białych brzóz.
 
Tobie chcę na jawie się śnić,
Być dalą Twych dróg, zielenią Twych dróg,
Już nie we śnie przytulić Cię dziś,
Chcę byś moją dłoń znów ująć mógł.
 
I znowu staję tu, gdzie ziemi kres,
I znowu idą statki w nowy rejs,
I znowu mknie przez tajgę leśny wóz,
Unosząc mgły i uśmiech białych brzóz...
unosząc mgły i uśmiech białych brzóz...
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 31/08/2014 - 15:26
Submitter's comments:

Польская версия песни «Опять плывут куда-то корабли».
Musik by – A. Kolkier
Lyrics By – H. Hubert

Align paragraphs
Russian translation

И снова плывут корабли в новый круиз / Уплывают корабли

Дремлет порт, а кораблям снится
Дальних морей блеск, портовый шум городов,
Им скучно идти в мир, так же, как и мне,
И звуки сирены зов: уже пора, уже пора.
 
И снова стаю тут, где земле конец,
И снова идут корабли в новый круиз,
И снова летит через тайгу лесная машина,
Унося туман и улыбку белых берез.
 
Тайга спит, застывает в ней время,
А в тишине, где-то игра это эхо, это птица,
Большой лес, зеленый есть лес,
Как глаз Твоих блеск, как морской маршрут.
 
И снова стаю тут, где земле конец,
И снова идут корабли в новый круиз,
И снова летит через тайгу лесная машина,
Унося туман и улыбку белых берез.
 
Тебе я хочу наяву сниться,
Быть далью Твоих дорог, зеленью Твоих дорог,
Уже не во сне обнять Тебя сегодня,
Я хочу, чтобы ты мою руку снова взять мог.
 
И снова стаю тут, где земле конец,
И снова идут корабли в новый круиз,
И снова летит через тайгу лесная машина,
Унося туман и улыбку белых берез...
Унося туман и улыбку белых берез...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 06/08/2017 - 20:23
Last edited by Hades21 on Sun, 01/10/2017 - 19:02
Author's comments:

Musik by – A. Kolkier
Lyrics By – H. Hubert

Comments