Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

sätta sitt ljus under skäppan

Submitted by djspookyjess on Sat, 28/05/2022 - 23:30

Idiomatic translations of "sätta sitt ljus under ..."

English
hide your talent under a bushel/in a napkin
Explanations:
German (Berlinerisch dialect)
sein Talent verkümmern lassen
Russian
зарывать свои таланты в землю
Explanations:
German, Russian #1, #2

Meanings of "sätta sitt ljus under ..."

Swedish

att dölja sin förmåga av blygsamhet

Explained by djspookyjessdjspookyjess on Sat, 28/05/2022 - 23:30
Explained by djspookyjessdjspookyjess

"sätta sitt ljus ..." in lyrics

Godspell (musical) - Världens ljus

Du är världens ljus!
Du är världens ljus!
Men om det ljuset är under skäppan
Har det förlorat något ganska avgörande