Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Submitted by tofubu on Mon, 29/03/2021 - 17:36

Idiomatic translations of "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

Japanese
花より団子
Vietnamese
Cái nết đánh chết cái đẹp
Explanations:

Meanings of "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

Vietnamese

Hãy coi trọng phẩm giá, đạo đức bên trong của con người hơn là vẻ bề ngoài hào nhoáng

Explained by tofubutofubu on Mon, 29/03/2021 - 17:36
Explained by tofubutofubu