Advertisements

If I Rise (Vietnamese translation)

  • Artist: Dido
  • Featuring artist: A. R. Rahman
  • Song: If I Rise
  • Translations: Vietnamese
English

If I Rise

[Verse 1: (Dido)]
In your life, you're mad
In your car, you're sad
O' you're taller now I've found
Hold your fire course
O' you're fallen out
Go and sow your courses
 
[Chorus 1: (A. R. Rahman)]
If I rise, they are on my drive
If I believe, it’s more than it is
It’s more than it is
 
[Verse 2: (Dido)]
If I rise one more chance
All our dreams more than this
O' you're taller now I've found
Hold your fire course
O' you're fallen out
Go and sow your courses
 
[Chorus 1 (A. R. Rahman & Dido)]
If I rise, they are on my drive
If I believe, it’s more than it is
It’s more than it is
 
[Chorus 2: (Choir)]
If I thought I wanted more
Get the life more
Just one more call
Though I've never lost
Believe I don't care
Never again
 
[Chorus (A. R. Rahman & Dido)]
If I rise, they are on my drive
If I believe, it’s more than it is
 
[Chorus 2 (Choir)]
If I thought I wanted more
(It’s more than it is)
Get the life more
Just one more call
If I thought I wanted more
Get the life more
Just one more call
 
[Outro: (Dido)]
If I believe, there’s more than this
Anymore than this
 
Submitted by Pham HoangPham Hoang on Sun, 16/09/2018 - 14:44
Last edited by Pham HoangPham Hoang on Thu, 20/09/2018 - 15:51
Submitter's comments:

(1) to hold one’s course: follow the way that you chose, follow your dream.

Vietnamese translationVietnamese
Align paragraphs
A A

Nếu Tôi Vùng Lên

[Dido:]
Anh thấy đảo điên trong cuộc đời này
Và thấy buồn tênh trên chuyến xe này
Ôi, tôi thấy anh trưởng thành hơn rồi
Hãy đi theo ánh lửa nơi con đường anh chọn (1)
Ôi, anh bị vấp ngã
Bước tiếp đi và gieo trồng những hoài bão đời mình
 
[A. R. Rahman:]
Nếu tôi vùng lên, mọi người sẽ chung sức cùng tôi
Nếu tôi vững tin, thì niềm tin ấy còn mạnh hơn chính nó
Niềm tin ấy còn mạnh hơn chính nó
 
[Dido:]
Nếu tôi vùng lên một lần nữa
Thì tất cả những ước mơ của chúng ta sẽ đẹp hơn thế này
Ôi, tôi thấy anh trưởng thành hơn rồi
Hãy đi theo ánh lửa nơi con đường anh chọn
Ôi, anh bị vấp ngã
Bước tiếp đi và gieo trồng những hoài bão đời mình
 
[A. R. Rahman & Dido:]
Nếu tôi vùng lên, mọi người sẽ chung sức cùng tôi
Nếu tôi vững tin, thì niềm tin ấy còn mạnh hơn chính nó
Niềm tin ấy còn mạnh hơn chính nó
 
[Choir:]
Nếu tôi có nghĩ rằng mình muốn được nhiều hơn
Thì tôi ơi hãy sống tốt hơn
Chỉ một lời gọi nữa thôi
Dẫu tôi chưa từng mất mát gì cả
Hãy tin tôi, tôi không quan tâm đâu
Không bao giờ nữa
 
[A. R. Rahman & Dido:]
Nếu tôi vùng lên, mọi người sẽ chung sức cùng tôi
Nếu tôi vững tin, thì niềm tin ấy còn mạnh hơn chính nó
 
[Choir:]
Nếu tôi có nghĩ rằng mình muốn được nhiều hơn
(Niềm tin ấy còn mạnh hơn chính nó)
Thì tôi ơi hãy sống tốt hơn
Chỉ một lời gọi nữa thôi
Nếu tôi có nghĩ rằng mình muốn được nhiều hơn
Thì tôi ơi hãy sống tốt hơn
Chỉ một lời gọi nữa thôi
 
[Dido:]
Nếu tôi vững tin, thì sẽ được hạnh phúc hơn thế này
Hạnh phúc như thế này
 
Submitted by Pham HoangPham Hoang on Sun, 16/09/2018 - 14:45
Last edited by Pham HoangPham Hoang on Fri, 21/09/2018 - 02:06
Author's comments:

(1) to hold one’s course: theo con đường đã vạch sẵn.

More translations of "If I Rise"
Vietnamese Pham Hoang
Comments
Advertisements
Read about music throughout history