Ik ben een vrouw (English translation)

Dutch
Dutch
A A

Ik ben een vrouw

Milady:
Als jonge vrouw werd ik door een priester gedwongen tot onzedigheid
Geschonden door de kerk werd ik vervloekt en door niemand meer bemint
Ik trouwde, maar mijn huwelijk ging stuk door die zonde uit mijn meisjestijd
En toch blijf ik geloven, dat de ware liefde wint
 
Koningin Anna:
Ik had niet veel te kiezen, want men koos voor mij een man die ook nog koning was
Ver weg van mijn familie moest ik leven in een vreemd vijandig land
Ik probeerde te behagen en was blij met elke kus die mijn beloning was
Waarom houdt hij mij op afstand en weigert hij mijn hand
 
Milady:
Kies voor de liefde in je leven
Koningin Anna:
Kies met je hart niet met je hoofd
Samen:
Je kunt het wonder pas beleven als je in wonderen gelooft
 
Constance:
Ik heb mijn leven lang geweten: de liefde is er ook voor mij
Ik weet nog hoe hij zal heten, maar vanaf dan is 't ons en wij
 
Milady:
Ik ben een vrouw, ik was zijn vrouw
En in mijn hart was ik hem trouw
 
Anna:
Ik ben een vrouw, ik ben zijn vrouw
Ik heb hem lief, ik blijf hem trouw
 
Constance:
Zonder liefde in het leven is het leven toch niks waard
(Anna: Ik heb gekozen voor mijn man en zijn land)
Elke vrouw droomt in haar dromen toch van haar ridder op het witte paard
(Milady: Mijn noodlot staat voor eeuwig in mijn huid gebrand)
 
Drieën:
Liefde heeft vele gezichten, hoe weet je wie de ware is
Het gevoel dat je moet zwichten en dat niet te verklaren is
Maar weet die ene mij te vinden, dan zal ik stralend voor hem staan
Ik leg mijn leven in zijn handen en laat hem nooit, nee nooit meer gaan
Hij mag zijn zorgen met me delen en zijn onzekerheid en pijn
Ik laat hem door geen ander stelen, hij zal voorgoed de mijne zijn
 
Milady:
Ik was zijn vrouw
Anna:
Ik ben zijn vrouw
Constance:
Ik word zijn vrouw
 
Drieën:
En waar er ooit oprechter trouw
 
Milady:
Ik was zijn
Anna:
Ik ben zijn
Contance:
Ik word
 
Drieën:
Zijn vrouw
 
Submitted by Alexis EricsonAlexis Ericson on Thu, 30/09/2021 - 04:33
English translationEnglish
Align paragraphs

I am a wife

Milady:
As a young woman, a priest forced to take part in immoral acts
Marked by the church, I was cursed and loved by no man
My marriage failed because of the sins of my youth
But still I do believe that true love will prevail
 
Queen Anna:
I had little choice in the marriage since a husband was chosen for me, a man who was also king
Far from my family I had to live in a strange land and a hostile country
I tried to please and was happy with every kiss that was my reward
Why does he keep me at a distance and refuse my hand?
 
Milady:
Choose love in your life
Queen Anna:
Choose with your heart, not with your head
Both:
You will only experience the miracle when you believe in miracles
 
Constance:
I have known all my life that there is also love for me
I still don't know his name, but when I do it's "us" and "we"
 
Milady:
I am a woman 1 , I was his wife
And in my heart I was faithful to him
 
Anna:
I am a woman, I am his wife
I love him, I will remain faithful to him
 
Constance:
Without love in your life, live is not worth living
(Anna: I have chosen my husband and his country)
In her dreams every woman looks for her knight in shining armour
(Milady: My fate is forever branded on my skin)
 
All three:
Love has many faces, how do you know who your true love is?
The feeling that makes you yield, that cannot be explained
But if my true love finds me, I shall stand radiant before him
I will put my life in his hamds and never, no, never let him go
He can share his worries with me, his insecurities and pain
I shall let no other steal him, he will be mine forever
 
Milady:
I was his wife
Anna:
I am his wife
Constance:
I will be his wife
 
All three:
And there was never a more sincere fidelity
 
Milady:
I was your
Anna:
I am your
Constance:
I will be
 
All three:
Your wife
 
  • 1. in Dutch, the word "vrouw" means both "woman" and "wife." The pun here that word being used first to mean woman and next to mean wife. This is true for Anna's line "I am a woman" as well.
Thanks!
Submitted by Alexis EricsonAlexis Ericson on Wed, 20/10/2021 - 04:34
3 Musketiers (Musical): Top 3
Idioms from "Ik ben een vrouw"
Comments
Read about music throughout history