Advertisements

Il testamento di Tito (Polish translation)

 • Artist: Fabrizio De André
 • Song: Il testamento di Tito 14 translations
 • Translations: Croatian, English #1, #2, #3, Finnish, French, German #1, #2, Greek, Hungarian, Polish, Portuguese, Sicilian, Spanish
 • Requests: Russian

Testament Tytusa

- „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”
często mi dawało do myślenia:
różni ludzie, którzy przybywali ze Wschodu,
mówili, że w gruncie rzeczy chodziło o to samo.
Wierzyli w innego, różnego od Ciebie,
a nie zrobili mi nic złego.
Wierzyli w innego, różnego od Ciebie,
a nie zrobili mi nic złego.
 
- „Nie będziesz brał imienia Pana Boga
swego nadaremno”.
Gdy nóż utkwił w mym boku,
krzyczałem w cierpieniu i wzywałem Jego imię,
ale może był zmęczony, może zbyt zajęty
i nie wsłuchał się w mój ból.
Może był zmęczony, może zbyt daleko;
zaprawdę, wzywałem Go na próżno.
 
- „Czcij ojca swego i matkę swoją”
i czcij także ich kij.
Całuj dłoń, która złamała ci nos,
bo poprosiłeś o kęs jedzenia.
Gdy memu ojcu stanęło serce,
nie odczułem bólu.
Gdy memu ojcu stanęło serce,
nie odczułem bólu.
 
- „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
Dla nas, złodziei, jest łatwe
wchodzić do świątyń, gdzie mamroczą psalmy
o niewolnikach i ich panach,
nie ryzykując przywiązania do ołtarza
i zarżnięcia jak zwierzęta.
Nie ryzykując przywiązania do ołtarza
i zarżnięcia jak zwierzęta.
 
- Piąte2 mówi: „Nie kradnij”
i może go przestrzegałem,
opróżniając cichaczem kieszenie już pełne
tych, którzy nakradli wcześniej.
Lecz ja bezprawnie kradłem we własnym imieniu,
a tamci w imię Boga.
Lecz ja bezprawnie kradłem we własnym imieniu,
a tamci w imię Boga.
 
- „Nie cudzołóż”3,
to znaczy nie trwoń nasienia.
Zapładniaj kobietę zawsze, gdy się z nią kochasz,
a będziesz człowiekiem4 wiary;
potem chęci gasną, a dziecko zostaje
i tyle ich zabija głód.
Ja, być może, mieszałem przyjemność z miłością,
ale nie sprawiałem bólu.
 
- Siódme5 mówi: „Nie zabijaj”,
jeśli chcesz zasłużyć na Niebo.
Popatrz sobie dzisiaj na to Boskie prawo,
trzy razy przygwożdżone do drewna.
Patrzcie, jak kończy ten Nazarejczyk,
a złodzieja śmierć dosięgnie nie mniej.
Patrzcie, jak kończy ten Nazarejczyk,
a złodzieja śmierć dosięgnie nie mniej.
 
- „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”6
i pomóż im zabić człowieka.
Znają Boskie prawo na pamięć,
lecz zawsze zapominają o przebaczeniu.
Przysięgałem fałszywie na Boga i mój honor
i nie, nie mam wyrzutów sumienia.
Przysięgałem fałszywie na Boga i mój honor
i nie, nie mam wyrzutów sumienia.
 
- „Nie pożądaj żony bliźniego swego
ani żadnej rzeczy, która jego jest”.7
Powiedzcie to tym, żądajcie od tych niewielu,
którzy mają żonę i cokolwiek.
W cudzych łożach, ciepłych jeszcze od miłości
nie miałem wyrzutów sumienia.
Wczorajsza zazdrość jeszcze się nie skończyła:
dziś wieczór zazdroszczę wam życia.
 
Lecz teraz, gdy nadchodzi wieczór, a ciemność
usuwa mi ból z oczu,
zaś słońce niknie za wydmami,
by niewolić inne noce,
ja, widząc tego umierającego człowieka,
matko, czuję ból.
Wobec miłosierdzia, które nie poddaje się urazie,
matko, nauczyłem się miłości.
 
 • 1. Tytus to jeden ze złodziei ukrzyżowanych z Jezusem; podczas swych ostatnich chwil życia "rozlicza" dziesięcioro przykazań i obnaża hipokryzję tych, którzy powinni ich przestrzegać
 • 2. Raczej siódme; De André przestawił przykazania piąte i siódme
 • 3. dosł. "Nie popełniaj czynów nieczystych
 • 4. lub "mężczyzną"; po włosku i człowiek, i mężczyzna to "uomo"
 • 5. w rzeczywistości piąte
 • 6. w oryginale "Nie mów fałszywego świadectwa"
 • 7. przykazania 9 i 10, w oryginale w odwrotnej kolejności
Submitted by AzaliaAzalia on Thu, 09/06/2016 - 15:41
ItalianItalian

Il testamento di Tito

Comments