The Pretenders - I'll stand by you (Czech translation)

Czech translation

Budu stát při tobě

Proč jsi tak smutný?
V očích máš slzy.
No tak pojď ke mně.
Nestyď se za svůj pláč,
nech mě, abych ti pomohla,
protože i já jsem poznala odvrácenou stranu.
Když na tebe padne noc
a nevíš co máš dělat,
nic, k čemu se přiznáš,
nezmenší mou lásku k tobě.
 
Budu stát při tobě,
budu stát při tobě,
nikomu nedovolím, aby ti ublížil,
budu stát při tobě.
 
Tak když zuříš, klidně zuř,
nedrž to v sobě,
pojď a mluv se mnou.
Hej, co bys měl skrývat?
I já se rozzlobím,
vždyť jsme si podobní.
Když stojíš na křižovatce
a nevíš, kterou cestou se dát,
dovol mi, abych šla s tebou,
protože i když se zmýlíš
 
Budu stát při tobě,
budu stát při tobě,
nikomu nedovolím, aby ti ublížil,
budu stát při tobě.
Zasvěť mě do svých nejčernějších chvil
a já tě nikdy neopustím,
budu stát při tobě.
 
A když...
Když na tebe padne noc,
a cítíš se úplně osamělý,
nebudeš sám.
 
Budu stát při tobě,
budu stát při tobě,
nikomu nedovolím, aby ti ublížil.
 
Budu stát při tobě,
Zasvěť mě do svých nejčernějších chvil
a já tě nikdy neopustím,
budu stát při tobě.
budu stát při tobě,
nikomu nedovolím, aby ti ublížil,
budu stát při tobě,
nikomu nedovolím, aby ti ublížil,
budu stát při tobě.
 
Submitted by Isil81 on Sun, 25/02/2018 - 15:00
English

I'll stand by you

Comments