Advertisements

Իմ Անունը Հայաստան Է (Im Anune Hayastan E) (English translation)

  • Artist: Inga & Anush (Ինգա և Անուշ Արշակյաններ)
  • Song: Իմ Անունը Հայաստան Է (Im Anune Hayastan E) 5 translations
  • Translations: Belarusian, English, Lithuanian, Transliteration, Turkish
  • Requests: Serbian

Իմ Անունը Հայաստան Է

Իմ անունը Հայաստան է,
Ես ազատ եմ ու անկախ
Իմ անունը Հայաստան է
Իմ երկինքն է խաղաղ:
 
Իմ անունը Հայաստան է
Ես ընկերն եմ դարերի
Իմ անունը Հայաստան է
Տունն եմ հայերի:
 
Chorus:
Հայն ու Հայաստանը նոր ու զորավոր
Փառք ազատությանը, որ ծնվեց այսօր
Հայն ու Հայաստանը երկու հավերժ անուն
Միշտ էլ հաղթում ենք, երբ որ միանում: (2x)
 
Իմ անունը Հայաստան է,
Հայ եմ ես ու քրիստոնյա
Իմ անունը Հայաստան է
Խաչն իմ հազարամյա:
 
Իմ անունը Հայաստան է,
Իմ եղբոր անունն Արցախ
Մեզ պաշտպան ու պահապան են
Սերունդներն անվախ:
 
Chorus:
Հայն ու Հայաստանը նոր ու զորավոր
Փառք ազատությանը, որ ծնվեց այսօր
Հայն ու Հայաստանը երկու հավերժ անուն
Միշտ էլ հաղթում ենք, երբ որ միանում: (2x)
 
Submitted by H3003H3003 on Mon, 06/07/2015 - 13:17
Last edited by ltlt on Thu, 21/05/2020 - 13:02
English translationEnglish
Align paragraphs

My name is Armenia

My name is Armenia
I’m free and independent
My name is Armenia
My heaven is peaceful.
 
My name is Armenia
I ‘m the friend of centuries
My name is Armenia
The home of all Armenians.
 
Chorus:
Armenian and Armenia - new and powerful
Glory to the freedom that was born today.
Armenian and Armenia - two eternal names
We always win when we join.
 
My name is Armenia
I'm Armenian and Christian
My name is Armenia
My cross is millennial.
 
My name is Armenia
My brother's name - Artsakh
Our fearless generations are
Preserver and protector for us.
 
Chorus:
Armenian and Armenia - new and powerful
Glory to the freedom that was born today.
Armenian and Armenia - two eternal names
We always win when we join.
 
Thanks!
thanked 18 times
Submitted by H3003H3003 on Thu, 16/07/2015 - 11:22
Added in reply to request by ucenica7213ucenica7213
5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)
Translations of "Իմ Անունը Հայաստան Է..."
English H3003
5
Please help to translate "Իմ Անունը Հայաստան Է"
Collections with "Իմ Անունը Հայաստան Է"
Comments
ucenica7213ucenica7213    Thu, 16/07/2015 - 11:26

THANK YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TO SKY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

H3003H3003    Thu, 16/07/2015 - 11:26

You're welcome

H3003H3003    Thu, 16/07/2015 - 12:02

You're welcome. Thank you for voting!!!

H3003H3003    Thu, 16/07/2015 - 13:29

Thanks :love:

Read about music throughout history