Ira Losco - Hawn Jien Jekk Tridni (English translation)

Maltese

Hawn Jien Jekk Tridni

Sibt l-imhabba Sibt il-kenn
Fejn hemm iz-zghazagh
Hemm impenn Kemm fittixt il-liberta'
Nemmen li issa sibt il-verita'
 
Kont imbezza' Tlift it-triq
Qalb mugugha nghix fid-dieq
Qomt mir-raqda sibt kuragg
Irnexxieli nerga' nibda l-vjagg
 
Thalli 'l hadd jinqeda bik
Uza t-tajjeb li hemm fik
Hawn min lest jikkonvincik
Bi ftit trab dan lest jixtrik
 
Ghazel lil min tafda sew
Hekk il-granet sbieh jibdew
Thallix aktar dwal jintfew
Hawn jien jekk tridni
 
Minghalija li ghandi l-hbieb
X'hin gejt bzonnhom sabtuli l-bieb
Illum tfajt warajja z-zmien
Lanqas biss kont naf min jien fejn jien
 
Thalli 'l hadd jinqeda bik
Uza t-tajjeb li hemm fik
Hawn min lest jikkonvincik
Bi ftit trab dan lest jixtrik
 
Ghazel lil min tafda sew
Hekk il-granet sbieh jibdew
Thallix aktar zmien
Ghax qrib tieghek hawn jien
 
Thalli 'l hadd jinqeda bik
Uza t-tajjeb li hemm fik
Hawn min lest jikkonvincik
Bi ftit trab dan lest jixtrik
 
Ghazel lil min tafda sew
Hekk il-granet sbieh jibdew
Thallix aktar dwal jintfew
 
Ftit fiducja fil-gejjien
Tini int zaghzugh qalbien
Jien lest nibqa' mieghek
Sat-tmiem
 
Hawn jien jekk tridni
Fittixni issibni
Hawn jien jekk tridni
Fittixni issibni
Hawn jien jekk tridni
 
Submitted by Zarina01 on Fri, 05/05/2017 - 17:21
Align paragraphs
English translation

I'm Here To Help You

Don't let others take control
Find the strength deep in your soul
Don't be lost and bit naive
'cause with drugs you won't succeed
 
Choose with caution and belief
Let the new day fades the grief
Don't let other candles burn
I'm here to help you!
 
I used to think, I had friends
But once I needed them
They turned their backs on me
Now I've left my past behind
No more troubles and long sleepless nights
 
Don't let others take control
Find the strength deep in your soul
Don't be lost and bit naive
'cause with drugs you won't succeed
 
Choose with caution and belief
Let the new day fades the grief
Don't let other candles burn
I'm here to help you!
 
Don't let others take control
Find the strength deep in your soul
Don't be lost and bit naive
'cause with drugs you won't succeed
 
Choose with caution and belief
Let the new day fades the grief
Don't let other candles burn
 
Just believe that future brings
All the light that young hearts need
I am ready to help you throughout
 
I'm here to help you
Just search and find me
I'm here to help you
Just search and find me
 
Submitted by Zarina01 on Fri, 05/05/2017 - 17:25
Translation source:
See also
Comments