Advertisements

Իմ հերոս (Im heros) (English translation)

Իմ հերոս

Դու իմ բարությունն էիր,
Կյանքիս էությունն էիր,
Ինչու՞ ներկայից անցյալ դարձար:
Դու իմ ջերմությունն էիր,
Իմ երջանկությունն էիր,
Արև,իմ ԱՐԵՎՆ ինչու՞ տարար:
Հանուն հողի ու քո ազգի,
Հանուն կամքի ու քո պատվի ,
Գնացիր անվախ դեպի
Հավերժությունը կանչող...
 
(Կրկներգ).
Ես հիմա պիտի ապրեմ
Իմ ու քո փոխարեն,
Որ կիսատ թողածը քո
Ամեն գնով կատարեմ,
Երկնային կյանքում,
Քո սիրած վանքում
Կաղոթեմ անվերջ`
Խոսելով քեզ հետ, իմ Հերոս...
 
Հոգիս դատարկվել է,
 
Սիրտս կոտրվել է,
Արցունքի ծովում խեղդվում եմ ես:
Կարոտս ու սերս
Այնքան շատացել է
Ա՜խ, ոնց կգրկեի հիմա ես քեզ:
Ուժ տու՛ր Աստված, որ դիմանամ,
Մարմին դարձած հողում մնամ,
Ու մարտի դաշտում ընկած իմ Զինվորով զորանամ:
 
(Կրկներգ):
 
Submitted by Gregory DavidianGregory Davidian on Sun, 26/09/2021 - 03:37
English translationEnglish
Align paragraphs

My Hero

You were my kindness,
You were the Essence of my life.
Why did you become a past from the present?
You were my warmth,
You were my happiness,
My sun why did you take my own light!
For the sake of the land and your nation,
For your sake and your honor,
You walked fearless towards eternity that was calling
 
(Chorus):
Now i have to live for you and me,
In order to fulfill what you left unfulfilled
I will pray endlessly in your favourite monstery by talking to you my Hero.
 
My soul is empty,
 
My heart is broken,
I am drowning in a sea of ​​tears.
My longing and love have become much more
Oh if only I could hug you right now
Oh, God, give me power to resist,
To remain on the land that became a body.
To strengthen myself with the Soldier
Who fell in the battlefield.
 
(Chorus).
 
Thanks!
thanked 11 times
Submitted by Gregory DavidianGregory Davidian on Sun, 26/09/2021 - 03:42
Author's comments:

This translation is taken from the singer's official page on youtube.

Translations of "Իմ հերոս (Im heros)"
Idioms from "Իմ հերոս"
Comments
Read about music throughout history