Advertisements

IndiaJiva - ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ (Abwoon D'Bashmaya)

  • Artist: IndiaJiva
  • Also performed by: The Lord's Prayer
  • Translations: English, Hebrew, Spanish, Transliteration #1, #2
  • Requests: Arabic
Aramaic (Syriac Classical)/Transliteration/Transliteration 2
A A

ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ (Abwoon D'Bashmaya)

ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ
ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂
ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂
ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ
ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ
ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܫܒ݂ܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒ݂ܰܝܢ
 
ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ, ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ
ܐܡܝܢ
 
Submitted by Thomas222Thomas222 on Wed, 28/03/2018 - 18:34
Last edited by EnjovherEnjovher on Sun, 30/12/2018 - 09:23
Thanks!thanked 2 times

 

Video
Translations of "ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ..."
IndiaJiva: Top 3
Collections with "ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ..."
Please help to translate "ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ..."
Comments
EnjovherEnjovher    Tue, 03/04/2018 - 03:56

I switched the lyrics and the transliteration.

Thomas222Thomas222    Tue, 03/04/2018 - 13:05

Thank you, but what about the English translation? The Lord's Prayer?

EnjovherEnjovher    Tue, 03/04/2018 - 17:12

Last night, when I switched the lyrics and the transliteration the only availabe translations were "Hebrew, Transliteration #1, #2", but there was no translation into English.
Did you submitted the translation to English?

Thomas222Thomas222    Tue, 03/04/2018 - 19:40

Someone else did, and I just helped arranging it in the correct format. But it's okay, I added the English translation. Thanks again Regular smile

EnjovherEnjovher    Tue, 03/04/2018 - 22:13

Mmm... It's weird! Because I looked for that translation and I couldn't find it, either as "unpublished" or "deleted". Maybe it's a bug. But thanks for notifying me, and you're welcome!. Regular smile

Advertisements
Read about music throughout history