Insondables (Bulgarian translation)

Advertisements
Bulgarian translation

Бездънни

Вече нищо не може да възвърне радостта в света му;
бездънни са всичките вълни…
Наблюдавайки сенките по тях,
тихо едвам ѝ прошепва,
 
че я обича и обожава;
че я обича…
А хаосът, върлуващ в него,
таи своите причини и угризения…
 
Небето е тъй синьо и ясно
и всеки изминал ден сякаш няма край.
Загубил представа къде да спусне своята котва,
той връща се у дома…
 
Обича я и я обожава;
да, все още я обича…
 
Вече нищо не може да възвърне радостта в света му;
бездънни са всички ветрове…
Не му остана друго, освен да наблюдава сенките
в оглушителна тишина…
 
Обича я и я обожава;
да, обича я…
А хаосът, върлуващ в него,
таи своите причини и угризения…
 
Небето е тъй синьо и ясно
и всеки изминал ден сякаш няма край.
Загубил безвъзвратно сърцето на една жена,
неговото име смъртта ще понесе със себе си…
 
А той все още я обича и обожава…
Да, обича я…
 
Ще продължи да кърви,
докато не срещне смъртта в лицето…
 
Докато не я срещне в лицето…
 
EN: If you have any suggestions about improving a translation (even if I haven't enabled the proofreading option), feel free to do so, I'll be really grateful for your help. In case you would like to use any of my translations anywhere, all I would like you to do in return is nothing but to mention where you've taken it from, and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?
BG: Ако в някой превод има нещо, което не ви звучи добре (дори и да не съм включил опцията за проверка на превода), не се стеснявайте да ми кажете – ще съм благодарен за помощта. В случай че бихте искали да използвате който и да е от преводите ми някъде, бъдете така добри да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак чуждият труд е редно да се цени, нали така?
Submitted by OndagordantoOndagordanto on Wed, 28/10/2015 - 14:49
French

Insondables

More translations of "Insondables"
Bulgarian Ondagordanto
Mylène Farmer: Top 3
See also
Comments