• Arturo Testa

    Io sono il vento

    Hebrew translation

Share
Font Size
Hebrew
Translation

אני הוא הרוח

או או או...
 
את, המסתכלת עלי ומחייכת,
שואלת אותי: "מי אתה?"
נשמה לא רגועה, הגידי לי,
ובכן את יודעת זאת.
את מבינה אותי
ולהבין פירושו לסלוח
ולהמתין לאהבה הזאת
האמיתית.
 
אני הוא הרוח
הנני חמת זעם העוברת
ונושאת אתה,
הקוראת לך בלילה,
שאין לה שלווה,
הנני אהבה
שרחמים אינה יודעת.
 
אני הוא הרוח,
אם מלטף אותך אני
אינך חייבת להאמין לי.
אינני מכיר את החוק
המנחה את ליבי,
הנני אהבה, להט האהבה,
משהו בתוכי,
החזק ממני.
 
הנני אויר
הנאנח לפעמים
ואשר בשמש הבוקר
מתוק יותר נעשה.
הנני חמת זעם
שלפתע נעשית רעה,
ואשר הולכת, בורחת ומסתלקת,
לאן תפנה, איני יודע.
 
אני הוא הרוח
הנני חמת זעם העוברת
ונושאת אתה.
חציתי מדבר
בחפשי אחריך,
אותך אוהב, כך נכתב,
משהו בתוכי,
החזק ממני.
~ ~
הנני אויר
הנאנח לפעמים
ואשר בשמש הבוקר
מתוק יותר נעשה.
הנני חמת זעם
שלפתע נעשית רעה,
ואשר הולכת, בורחת ומסתלקת,
לאן תפנה, איני יודע.
 
אני הוא הרוח
הנני חמת זעם העוברת
ונושאת אתה.
חציתי מדבר
בחפשי אחריך,
אותך אוהב, כך נכתב,
משהו בתוכי,
החזק ממני.
 
החזק ממני...
 
 
Italian
Original lyrics

Io sono il vento

Click to see the original lyrics (Italian)

Translations of "Io sono il vento"
Hebrew
Comments