Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

ایران من (Irān-e man) (Russian translation)

  • Artist: Tarane (ترانه) Featuring artist: Satin, ستین
  • Song: ایران من (Irān-e man)
  • Translations: English, Russian
Proofreading requested
Persian
Persian
A A

ایران من

ایران من، ای جان من، ای باورو ایمان من
 
آزاد شو از بند خویش، زنجیر را باور نکن
اکنون زمان زندگیست، تاخیر را باور نکن
حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی‌ها دم بزن
از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن
 
خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان
تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور نکن
بر روی بوم زندگی هر چیز می‌خواهی بکش
زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن
 
تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن
خالق تو را شاد آفرید آزاد، آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن
 
از گرگ بودن دم نزن، انسانم گاهی آرزوست
ما از خودی زخم میخوریم، بند نفس یک تارموست
تو از جنس ما نیستی، یک شب به فقرم سر بزن
مظلوم گر گشنه بُوَد، تیری خورد بر قلب من
 
ایران من، ای جان من، ای باورو ایمان من
گر رو به ظلمت میروی، من میدهم این جانو تن
ای ساربان آهسته ران، من میهنم غم دیده است
غم را نمیفهمد کسی جز راوی عاشق پرست
 
Submitted by MeellyMeelly on 2022-11-29
Last edited by MeellyMeelly on 2022-12-01
Russian translationRussian (commented)
Align paragraphs

Мой Иран

Мой Иран, о, моя душа, о, моё кредо и вера!
 
Освободись от своих оков, ничто не предопределено,
Сейчас самое время жить, не откладывай,
Поменьше споров и суеты, примирись с самим собой,
Избегай вражды, отложи распри1.
 
Не считай себя слабым и недостойным, ты не одинок в этом мире,
Ты - венец творения, не слушай тех, кто принижает тебя,
Рисуй что хочешь на холсте жизни,
Красивое и безобразное - всё подвластно тебе, ничто не предопределено
 
А если картина и не вышла красивой - не значит, что ты плохой художник,
Перерисуй, ничто не предопределено.
Создатель создал тебя счастливыми и свободным, свободным!
Лети к своим желаниям, ничто не предопределено!
 
Желаю тебе, о человек, не быть кровожадным волком2,
Мы раним сами себя, нас убивают за непокрытую прядь волос,
Разумеет ли богатый бедного?3 Примерь на себя мою бедность хотя бы на одну ночь,
В том нет моей корысти - нищета других ранит меня в самое сердце.
 
Мой Иран, о, моя душа, о, моё кредо и вера!
Если ты уйдешь во тьму, я отдам тебе эту жизнь.
О неспешный караванщик, моя страна познала горе,
И никто не понимает печали, кроме певца-патриота, сгорающего от любви к своей стране4.
 
  • 1. Имеется в виду отложить внутренние раздоры в обществе, и сплотиться против общего врага в лице И.Р.
  • 2. "Волкоподобные", گرگ صفت - сленговое наименование силовиков (сепахов и им подобных). Я оставил тут буквальное "не будь волком", но вообще ближайший русский аналог - "пёс режима"
  • 3. Дословно там "ты не нашего вида", но вообще это аллюзия на поговорку سیر از گرسنه خبر نداره "сытый ничего не знает о голоде", буквальный аналог нашего "сытый голодного не разумеет"
  • 4. Они используют выражение عاشق پرست, где первое слово означает "влюблённый", "любовник", а второе - часть оборота وطن پرست буквально означающего "патриот". Если честно, так и не придумал, как лучше это перевести
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by MeellyMeelly on 2022-12-01
Last edited by MeellyMeelly on 2022-12-03
Author's comments:

И, да, кто-то после меня тоже ведь будет искать слово بُوَد 🙂 Даю подсказку - بُوَد که что-то типа "пусть будет, пусть это случится", близко к باشه
И ещё, حرف زدن = دم زدن = разговаривать

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Translations of "ایران من (Irān-e ..."
Russian CMeelly
Idioms from "ایران من"
Comments
Read about music throughout history