Advertisements

Italian National Anthem - Il canto degli Italiani (Filipino/Tagalog translation)

Filipino/Tagalog translationFilipino/Tagalog
A A

Pambansang Awit ng Italya

Mga Kapatid ng Italya
Nagising na ang Italya
Ang helmet ni Scipio
Ay nasa kanyang ulo
Nasaan si Biktorya?
Hayaang yumuko
Dahil ginawa siya ng Diyos
Bilang Alipin ng Roma.
 
Tayo'y magkaisa,
Iaalay ang ating buhay sa kanya
Iaalay ang ating buhay sa kanya
Tinawag na tayo ng Italya.
Tayo'y magkaisa,
Iaalay ang ating buhay sa kanya
Iaalay ang ating buhay sa kanya
Tinawag tayo ng Italya.
 
Thanks!
thanked 2 times
Submitted by hariboneagle927hariboneagle927 on Mon, 29/04/2013 - 07:17
ItalianItalian

Italian National Anthem - Il canto degli Italiani

Comments
lylaphoenixlylaphoenix    Fri, 01/07/2016 - 11:30

The lyrics have been updated, please check your translation.

FaryFary    Mon, 07/11/2016 - 14:18

The original lyrics have been updated again, so please check your translation.

Read about music throughout history