Advertisements

Italian National Anthem - Il canto degli Italiani (Macedonian translation)

Macedonian translationMacedonian
A A

Песната на Италијанците

Италијанци браќа,
Италија се крева,
А шлемот на Скипион
на глава се става.
Каде е победата?
Лакот и се изгуби како чад,
Зошто божицата на Рим
Бог ја создаде.
 
Италијанци браќа,
Италија се крева,
А шлемот на Скипион
на глава се става.
Каде е победата?
Лакот и се изгуби како чад,
Зошто божицата на Рим
Бог ја создаде.
 
Четите нека се соберат,
За смрт сме подготвени!
Италија повикува!
 
Четите нека се соберат,
За смрт сме подготвени!
Италија повикува!
 
Со векови бевме
Газени како мртви,
Затоа што не сме луѓе,
Кога брат од брата гине.
Нека исто знаме, иста надеж
не здружат сега нас;
Кога дојде часот
Сите сили да се соберат.
 
Да се обединиме во љубов со ближниот;
Затоа што единството и љубовта
Му ги откриваат на народот
Патиштата Господови
Се заколнуваме да ја ослободиме
Нашата родна грутка;
Обединети пред Бога,
Кој може да не победи?
 
Четите нека се соберат,
За смрт сме подготвени!
Италија повикува!
 
Четите нека се соберат,
За смрт сме подготвени!
Италија повикува!
 
Од Алпите до Сицијлија,
Лењано е насекаде;
Секој човек има срце
и рака на Феручи.
Деца на Италија
Што сите се нарекуваат Балила;
Нека секој звук на трубата
Ја свири Сицилијанската вечерна.
 
Платеничките сабји
се слаба брана,
И австрискиот орел
Ја изгуби гордоста.
Орелот кој ја пиеше крвта
На Италија и Полска,
Заедно со Козакот,
Но, тоа му го изгоре срцето.
 
Четите нека се соберат,
За смрт сме подготвени!
Италија повикува!
 
Четите нека се соберат,
За смрт сме подготвени!
Италија повикува!
 
Thanks!
Submitted by LingodudeLingodude on Sun, 24/01/2021 - 12:55
ItalianItalian

Italian National Anthem - Il canto degli Italiani

Comments
Read about music throughout history