Advertisements

Îţi citesc în ochi (English translation)

Romanian
A A

Îţi citesc în ochi

Strofă:
 
Niciodată n-am crezut că în ochii tăi sunt scrise
ca-ntr-o carte basme, amăgiri...
Niciodată n-am crezut că poţi cere unei fete
mâna din priviri.
 
Anterefren:
 
Să dansăm o viaţă, să tăcem în doi
cuprinzând cu ochii dragostea din noi...
 
Refren 1:
 
Îţi citesc în ochi cum aş citi un manuscris bizar
Dacă pierd un rând, încep cu grijă de la capăt iar
Am ameţit privind în ochii tăi
Pe-un patinoar parcă-aş pluti
mereu sub reflectorul lor aprins
o viaţă m-aş roti
 
Strofa
 
Anterefren 2:
 
Nu, nu vreau cuvinte, să fim muţi noi doi;
vreau să sorb iubirea doar din ochii tăi
 
Refren 2:
 
Îţi citesc în ochi cum aş citi un manuscris bizar
Dacă pierd un rând, încep cu grijă de la capăt iar
Nu ştiu, nu ştiu ce văd în ei
Pe-un patinoar parcă-aş pluti
sub reflectorul lor aprins
nebună m-aş roti
 
Refren 1
 
Bridge:
 
Nu ştiu, nu ştiu,
nu ştiu ce văd în ei
Pe-un patinoar parcă-aş pluti
sub reflectorul lor aprins,
nebună, nebună m-aş roti
 
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Wed, 24/03/2021 - 23:31
Submitter's comments:

music: Adrian Enescu
lyrics: Lucian Avramescu
1987

English translationEnglish
Align paragraphs

I'm reading in your eyes

Verse:
 
Never thought that in your eyes are written
as in a book, tales, disappointments...
Never thought that you can ask a girl's hand
from the look in her yes
 
Prechorus:
 
Let's dance for a life, let's be silent in two
gathering with our eyes the love from inside of us...
 
Chorus 1:
 
I'm reading in your eyes as if I'm reading a bizzarre manuscript
If I lose a stanza, I start it carefully from the begining again
I've gone dizzy looking in your eyes
just like floating on a skating ring
always under their spotlight
I'd be spinning for a lifetime
 
Verse
 
Prechorus 2:
 
No, I don't want words, let's be both mute;
I want to sip the love from your eyes
 
Chorus 2:
 
I'm reading in your eyes as if I'm reading a bizzarre manuscript
If I lose a stanza, I start it carefully from the begining again
I don't know, I don't know what I see inside of them
just like floating on a skating ring
under their spotlight
I'd be spinning like crazy
 
Chorus 1
 
Bridge:
 
I don't know, I don't know
what I see inside of them
Feel just like floating on a skating ring
under their spotlight
I'd be spinning like crazy, like crazy...
 
Thanks!
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Thu, 25/03/2021 - 10:40
Loredana: Top 3
Comments
Read about music throughout history