Advertisements

Îţi dai seama? (English translation)

Romanian
A A

Îţi dai seama?

Ştiu că ştii să zîmbeşti politicos şi să conversezi,
Ştiu şi cît te consumi cînd ceva îţi iese pe dos, ştiu şi ce visezi,
Ştiu că ai plecat de-acasă prin mai doar cu un geamantan,
Ştiu că n-ai mai rîs, cum obişnuiai, de aproape un an...
Ştiu că ai avut ce vedea în jurul tău, ştiu că ai ce povesti,
Ştiu că ghiceşti acum întîi ce e rău, ştiu din prima zi...
Şi, zău, n-a fost greu,
Nu eşti tu problema...
Problema sînt eu...
 
Am pe şira spinării greutăţi care mişcă şi dor,
Bastonaşele din ochi sînt făcute bucăţi de televizor,
În loc de limbă am un melc bîlbîit, bătrîn şi senil
Şi ceea ce pe tine te interesează cumplit e ca de copil...
Am gaze interne de necontrolat care te pot afecta
Şi la analize am ieşit minunat - nu-mi pot explica:
Aşa-i că e greu ?
Recunoşti că problema,
Problema sînt eu ?
 
Cum poţi să mai stai ? Cum poţi să mă placi ?
Îţi dai seama, spune-mi,
Îţi dai seama ce faci ?
 
Cîinele tău tu nu vrei să latre, tu nu vrei copii,
În loc de cărţi, expoziţii şi teatre, preferi MTV !
Ştii horoscop, ştii numerologie, eşti expertă-n tarot,
Ţii socoteala la calorie pe gram de compot,
Ai lenjerie de corp franţuzească prin care, de fapt, vezi,
Cămaşa însă e bărbătească şi tot timpul fumezi...
E cu-atît mai greu:
Nu eşti tu problema,
Problema sînt eu,
Problema sînt eu,
Problema sînt eu,
Problema sînt eu...
 
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Sun, 07/01/2018 - 20:04
English translationEnglish
Align paragraphs

Do you realize?

I know you know how to smile politely and discuss
I also know how much you consume yourself when something turns upside down, I also know what you dream,
I know you left home in May with only a suitcase,
I know you haven't laughed, as you used to, for almost a year ...
I know you had something to see around you, I know you have stories,
I know you're guessing what's wrong now, I know it from day one ...
And, alas, it wasn't hard,
It's not your problem ...
The problem is me ...
 
I've got heavy loads on my spine that are moving and hurting
The sticks from the eyes are made of TV pieces
Instead of tongue, I've got a stuttering old and senile snail
And what's interesting to you badly is childish
I've got internal gasses that might affect you
And I came out great on analysis - I can't explain:
Is that hard?
You acknowledge that the problem,
The problem is me?
 
How can you stand? How can you like me?
Do you realize, tell me,
Do you realize what you're doing?
 
Your dog doesn't want to bark, you don't want kids
Instead of books, exhibitions and theatre you prefer MTV!
You know horoscope, you know numerology, you're a tarot expert,
Keep the calorie count per gram of compote,
You have French underwear through which you actually see,
But the shirt is masculine and you always smoke ...
It's even harder:
It's not your problem,
The problem is me,
The problem is me,
The problem is me,
The problem is me ...
 
Thanks!
Submitted by MariusIonescu88MariusIonescu88 on Fri, 05/02/2021 - 13:26
Alexandru Andrieș: Top 3
Comments
Read about music throughout history