Elvis Presley - It's Now or Never (Persian translation)

Persian translation

یا حالا یا هرگز

Versions: #1#2
یا حالا یا هرگز
بیا و منو محکم نگهدار
مرا ببوس عزیزم
امشب مال من باش
فردا خیلی دیر خواهد بود
یا حالا یا هرگز
عشقم صبر نخواهد کرد
 
وقتی برای اولین بار دیدمت
با آن لبخند بسیار لطیفت
قلبم تسخیر شد
روحم تسلیم شد
یک عمر را در انتظار
رسیدن زمان مناسب سپری خواهم کرد
اکنون که تو نزدیکی
زمان بالاخره اینجاست
 
یا حالا یا هرگز
بیا و منو محکم نگهدار
مرا ببوس عزیزم
امشب مال من باش
فردا خیلی دیر خواهد بود
یا حالا یا هرگز
عشقم صبر نخواهد کرد
 
درست مانند یک درخت بید مجنون
به اندازه یک اقیانوس گریه کنیم
اگر عشق واقعی را از دست بدهیم
و از تعلق خاطر شیرین را
لب هایت مرا به وجد میاورد
بگذار بازوانت مرا دعوت کنند
چرا که چه کسی میداند چه زمان
ما همدیگر را دوباره به این شکل خواهیم دید
 
یا حالا یا هرگز
بیا و منو محکم نگهدار
مرا ببوس عزیزم
امشب مال من باش
فردا خیلی دیر خواهد بود
یا حالا یا هرگز
عشقم صبر نخواهد کرد
 
یا حالا یا هرگز
عشقم صبر نخواهد کرد
یا حالا یا هرگز
عشقم صبر نخواهد کرد
یا حالا یا هرگز
عشقم صبر نخواهد کرد
 
Submitted by N.F. on Sun, 03/12/2017 - 08:33
Last edited by N.F. on Sat, 13/01/2018 - 05:48
English

It's Now or Never

Comments