Zaz - J'aime à nouveau (Macedonian translation)

Macedonian translation

Odnovo sakam (Одново сакам)

Налети на чувства
Ме обземаат и опиваат
И ако заради оваа илузија
Го губам умот
Тогаш сум луда, луда, луда
Боите во моите очи
И уште повеќе
Многу желби во мојата коса
И од длабочината на моето тело
Кое вика: „Јас живеам, живеам, живеам“
 
(рефрен)
Сакам, одново сакам
Сакам, одново сакам
И на тоа се чудам секој ден
И на тоа се чудам секој ден
Сакам, одново сакам
Сакам, одново сакам
Без зависноста за возвраќање
Без зависноста за возвраќање
Сакам, одново сакам
Сакам, одново сакам
 
Се предодредив која сум
Ќе помислите дека ова е детско или залудно...
 
Војник на светлината сум јас
И ќе бидам најдобра помеѓу своите браќа
Гледам и растам кога е најлошо
Јас верувам, верувам, верувам
И без вообразување
Пеам едногласно
Нашите сили здружени
За да ни се слушнат гласовите
Патот си ти, ти, ти...
 
(рефрен)
 
Во себе се договорив
Можеби тоа ќе ви се чини залудно, детско...
 
Очигледно, лесна
Оваа песна не е
Премногу луѓе има на земјата
Кои лесно креваат раце
 
Се криеме
Зад нашите цврсти обвивки
Градиме ѕидови околу нас
За помалку да чувствуваме
 
Играта на светот
Ме зачудува секој ден
Влогот на светот...
 
Submitted by ivank23 on Wed, 18/04/2012 - 00:42
French

J'aime à nouveau

Please help to translate "J'aime à nouveau"
Zaz: Top 3
Idioms from "J'aime à nouveau"
See also
Comments