The Swan Princess (OST) - Ja, lenger enn for evig [Far Longer than Forever] (English translation)

Norwegian

Ja, lenger enn for evig [Far Longer than Forever]

Ja, hvis trolldommen ble brutt
Så var jeg hos ham i dag
Og jeg føler at han er på vei til meg
Derek, det er alltid du og jeg
 
Ja, lenger enn for evig
Mitt hjerte får ei fred
Det er nesten som du er hos meg
Skjønt du er langt avsted
 
Ja lenger enn for evig
Som himlens stjernehær
Jeg lukker øyne og er der du er
 
Sikkert som morgengry kommer
Har vi ubrytlige bånd
Skjebnebestemt for hverandre
Hånd i hånd
 
Ja, lenger enn for evig (Ja, lenger enn for evig)
Så vi jeg være tro (Så vil jeg være tro)
Jeg sverget evig kjærlighet
Hvor er du nå, mon tro?
 
Ja, lenger enn for evig
Som ingen andre vet
Og vi vil aldri leve i ensomhet
 
Ja, lenger enn for evig
Jeg trenger deg for evig
Og vi vil aldri leve i ensomhet.
 
Submitted by Zarina01 on Thu, 16/02/2017 - 05:26
Last edited by Fary on Thu, 11/05/2017 - 19:52
Align paragraphs
English translation

Yes, longer than forever

Yes, if the spell was broken
Then I would be with him today
And I feel that he's on the way to me
Derek, it's always you and I
 
Yes, longer than forever
My heart finds a peace
It's almost like you are with me
Though you are far away
 
Yes, longer than forever
Like the sky's multitude of stars
I close my eyes and I'm where you are
 
Sure as daybreak is coming
We have unbreakable bonds
Destined for each other
Hand in hand
 
Yes, longer than forever (Yes, longer than forever)
So I will be true (So I will be true)
I swore eternal love
Where are you now, I wonder?
 
Yes, longer than forever
Like no one else knows
And we will never live in loneliness
 
Yes, longer than forever
I need you forever
And we will never live in loneliness
 
Submitted by mckennaraye on Mon, 17/07/2017 - 21:08
Added in reply to request by Zarina01
Comments