Anna German - A jeżeli mnie pokochasz (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

A jeżeli mnie pokochasz

 
A jeżeli mnie pokochasz,
A jeżeli,
To będziemy dwa słowiki w oczach mieli,
To będziemy z nimi śpiewać całe noce,
Przytuleni, otuleni nieba kocem,
To pójdziemy rankiem
Przez jabłonie,
Bo nam zarżą mgły porannej białe konie…
 
Rozchylimy usta kwiatom,
Popłyniemy wpław przez lato,
Aż rozpryśnie się złociście w słońca bieli…
 
I będziemy głośno krzyczeć,
Upojeni naszym życiem,
Hej, jeżeli mnie pokochasz…
 
A jeżeli mnie porzucisz,
A jeżeli,
I jeżeli rzeki strumień nas rozdzieli,
To pójdziemy każde sobie lasem czarnym,
To pójdziemy przez urwiska, puste jary,
Aż staniemy obok siebie na polanie,
Zastygniemy na polanie
W jeden kamień…
 
W jeden kamień zastygniemy,
W jednej ciszy utoniemy
I będziemy trwać tak wiecznie w srebrnej bieli…
 
I nie wyrwiesz mi się nigdzie,
Ani pójdziesz, ani przyjdziesz,
Hej, jeżeli mnie porzucisz,
Hej…
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 13/07/2014 - 12:07
Last edited by tanyas2882 on Mon, 11/01/2016 - 09:50
Submitter's comments:

Musik by – K. Gärtner.
Lyrics by – R. Sadowski.

Align paragraphs
Russian translation

А ежели меня полюбишь

Versions: #1#2
А ежели меня полюбишь,
А ежели,
То будем два соловья в глазах иметь,
То будем с ними петь всю ночь,
Обнятые, закутаны неба одеялом,
Это мы пойдем утром
Через яблони,
Потому что нам заржут тумана утреннего белые лошади...
 
Раскроем рот цветам,
Поплывем вплавь через лето,
Пока разбрызгаем золото в солнца белизне...
 
И мы будем громко кричать,
Опьяненные нашей жизнью,
Эй, ежели меня полюбишь...
 
А ежели меня бросишь,
А ежели,
И ежели реки поток нас разлучит,
То пойдем каждый сам по-себе лесом черным,
То пойдем через скалы, пустые яры,
Пока мы рядом друг с другом на поляне,
Застынем на поляне
В один камень...
 
В один камень застынем,
В одной тишине утонем
И будем продолжаться так вечно в серебряной белизне...
 
И не вырваться мне никуда,
И пойдешь, и придешь,
Эй, ежели меня бросишь,
Эй...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 30/09/2017 - 16:43
Author's comments:

Musik by – K. Gärtner.
Lyrics by – R. Sadowski.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments