Je me bats (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

من می جنگم

(refrain x2)
می جنگم،این گونه بوده ام
در میان شک و تردید ها پیش می روم
همان نگرش ها را نگه داشته ام
بالهایم را باز می کنم و پرواز می کنم
 
در سال دوهزار همه چیز شروع شد
اولین قدمهایم در موسیقی،اولین رویاهایم
اولین متنم در یک کاغذ کوچک
امروز می خواهم صدایم را بلند کنم
تلاش کرده ام،در میان جهنم بودم،خارها
زندگی کوتاه،مشاغل غیر واقعی
قولها بسیار سریع ناپدید شدند
اما همیشه اعتماد به نفسم را نگه داشته ام
من وارد موسیقی شدم در حالی که خردسال بودم
راستش هرگز این را برای پول انجام نداده ام
قول داده ام که همیشه آن را اصیل نگه دارم
بنابراین موسیقی من هرگز پیچیده نیست
و شنیده ام که خیلی از مردم پشت سر من حرف می زنند
می گویند کنزا به خودش مطمئن است
داستان ها و دروغ ها در مورد من
تا اینکه نتوانستم بالهایم را باز کنم
 
(refrain x2)
 
به یاد می آورم تمام زمانی را که در مرکز جوانان بودم
با دوستانم،همه چیز از آنجا آغاز شد
اولین قدمهایم بر روی صحنه
در محله خودمان
رویاهایم را زندگی کردم
دختر بچه ای که ماه و ستاره ها وعده اش را داده بودند
اما خورشید درخشید
سخت بود از خواب بیدار شوم
اما اعتماد به نفسم را نگه داشتم
برای پیشرفت مدیون تو ام
برای همه ی شما که حمایتم کردید
من دوباره ایستادم
و همه ی قدرتم را جمع کردم
کم اوردن را نپذیرفتم
برای تویی که به من باور داری
این ترانه را فقط برای تو می خوانم
 
(refrain x2)
 
برای متوقف کردن من،به بیش از آن نیاز دارید
خانواده ام،دوستانم،موسیقیم همی چیزیست که دارم
برای متوقف کردن من،به بیش از آن نیاز دارید
خانواده ام،دوستانم،موسیقیم همی چیزیست که دارم
(refrain x5)
 
Submitted by masih on Mon, 29/08/2011 - 02:53
More translations of "Je me bats"
Persianmasih
5
Kenza Farah: Top 3
See also
Comments