Je t'aime encore (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

هنوز دوستت دارم

تو این صدا را به خاطر می آوری
تو آن را می شنیدی و تا کنون دوستش داشتی
این از جهانی دیگر بود
کمی قبل تر، دو عاشق
که مربوط به ابدیت بودند
از بدن های به هم پیچیده ما
اما این طلای خالصی است از کلمات عاشقانه
که پنهانی به هم قسم خوردیم
وقتی که می دانیم، بازی ها حقیقت دارند
 
راه فراری ندارم، هنوز دوستت دارم
دوستت داشتم، دوستت خواهم داشت
این احساس سرکش در من ، حس یک غول در هم شکسته است
اینجا همه چیز مثل قبل است
من تو را دنبال میکنم، از منشا روحم و از سرچشمه ای که کلمات توست
اما من خودم آن را پنهان میکنم، مثل یک عاشق فروتن
مثل تنهایی یک مرد که می تواند به خودش دروغ بگوید
 
لمسم کن، فقط یکبار
اینجا چشم ها بسته خواهند بود
در حافظه ما، جهان
دری را یک مقدار به سمت آسمان گشوده است
فقط قبل از ترک کردن، می پذیرم که اندکی بمیرم
از این زندگی زمینی که او مرا برای ساعاتی ترک میکند
من قلبم را تسلیمش خواهم کرد
 
راه فراری ندارم، هنوز دوستت دارم
دوستت داشتم، دوستت خواهم داشت
این احساس سرکش در من ، حس یک غول در هم شکسته است
اینجا همه چیز مثل قبل است
من تو را دنبال میکنم، از منشا روحم و از سرچشمه ای که کلمات توست
اما من خودم آن را پنهان میکنم، مثل یک عاشق فروتن
مثل تنهایی یک مرد که می تواند به خودش دروغ بگوید
 
من در برابر این پیروزی سکوت خواهم کرد و داستان دیگری خواهم نوشت
من برای فراموش کردن تو دعا میکنم
 
راه فراری ندارم، هنوز دوستت دارم
دوستت داشتم، دوستت خواهم داشت
تا نهایت زمان و مثل یک سرنوشت جنون آمیز
تا زمانی که از فزونی عشق بمیریم
 
تا نهایت زمان و مثل عشق یک کودک
مثل زندگی در ابدیت
چه کسی میداند؟
 
Submitted by majid.naserifar on Fri, 03/04/2015 - 18:14
Added in reply to request by bahar1168
Author's comments:

من دانشجوی ترم سوم زبان فرانسه در کاشان و تحت آموزش استاد دانشمند و مهربانم خانم شیروانی هستم
الان حدودا 4 ماه هست که تحت متد alter ego
دارم آموزش می بینم

French

Je t'aime encore

Comments