Advertisements

Jody Chiang - 苦酒的探戈 (Ko jiu e tan go)

  • Artist: Jody Chiang ( 江蕙(Jiang Hui); 江淑惠(Jiang Shuhui))
  • Album: 《苦酒的探戈》(1994)
Taiwanese Hokkien
A A

苦酒的探戈 (Ko jiu e tan go)

探戈 欲跳甲直東時
酒苦 嘛著愛倒乎淀
有誠意 滿滿一杯飲落去
哪目屎汀 就當做無看見
 
天天醉甲半死 講為著渡時機 嘸知為什麼
夜夜假情假愛 嘴笑目睭甜 愈活愈無趣味
 
啊 是什麼 乎阮心情 漸漸麻痺
只有今日 無過去
 
探戈 欲跳甲直東時
酒苦 嘛著愛倒乎淀
有誠意 滿滿一杯飲落去
哪目屎汀 就當做無看見
 
天天醉甲半死 講為著渡時機 嘸知為什麼
夜夜假情假愛 嘴笑目睭甜 愈活愈無趣味
 
啊 是什麼 乎阮心情 漸漸麻痺
只有今日 無過去
 
天天醉甲半死 講為著渡時機 嘸知為什麼
夜夜假情假愛 嘴笑目睭甜 愈活愈無趣味
 
啊 是什麼 乎阮心情 漸漸麻痺
只有今日 無過去
 
Submitted by Joyce SuJoyce Su on Sat, 09/11/2019 - 03:31
Thanks!

 

Advertisements
Video
Collections with "苦酒的探戈 (Ko jiu e tan ..."
Comments
Advertisements
Read about music throughout history